Jadwal Kursus OW

Dalang Cilik : Hari Kamis, dan Sabtu jam 16.00 s/d selesai.
Dalang Dewasa : Hari Sabtu, jam 20.00 s/d selesai.
Kethoprak : Hari Kamis, jam 20.00 s/d selesai.

Salam Budaya,,

WANDA DARMAKUSUMA/PUNTADEWA

Kamis, 26 Agustus 2010

Wanda Darmakusuma ingkang saged kacathet :
a. Puthut
b. Miling
c. Deres
d. Panuksma

a. Puntadewa wanda Puthut
Praupan : Tumungkul
Mripat  : Blebes
Sumping : Sungsum
Piyadeg : Ngrayung

b. Puntadewa wanda Miling
Praupan : Radi Longok
Mripat  : Jait
Sumping : Satunggal
Piyadeg : Jejeg
Pawakan : Kera

c. Puntadewa wanda Deres
Praupan : Radi longok
Gulu    : Manglung
Mripat  : Blalat irit
Piyadeg : Ngrangkung

d. Puntadewa wanda Panuksma
Yasan   : Adipati Puger ing Kartasura
Tahun   : 1625
Ciri :
Praupan : Tumungkul sanget
Mripat  : Blebes
Sumping : sungsung / dobel
Piyadeg : Ngrayung

Ing padhusunan ingkang kathah manawi damel Darmakusuma namung nedhak Janaka, mila dipun wasani wanda mbonceng.
Dodot Darmakusuma manawi miturut janturan : Menyankober, nanging ing akathah dipun tatah miturut kajengipun ingkang natah.
Umpaminipun dipun Limar utawi Lapisan.

0 comments:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.

Mengenai Saya

Foto Saya
Oemah Wayang Klaten
Lihat profil lengkapku

Chat

Art & Artist Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Kerjasama Bareng :

Kerjasama Bareng :

Blogger templates