Jadwal Kursus OW

Dalang Cilik : Hari Kamis, dan Sabtu jam 16.00 s/d selesai.
Dalang Dewasa : Hari Sabtu, jam 20.00 s/d selesai.
Kethoprak : Hari Kamis, jam 20.00 s/d selesai.

Salam Budaya,,

SASRABAHU

Sabtu, 21 Agustus 2010

WATAK/SIFAT PRABU SRI HARJUNA SASRABAHU
Nagari      : Maespati.
Sipat/watak : Santoa, jujur, sembada, wirotama.
Kadigdayan  : sasrabahu tegesipun kagungan asta sewu, manawi Triwikrama dados Brahalasewu.
Gaman       : Cakra.

WATAK/SIFAT PATIH SUWANDA
Nama        : Suwandageni, Sumantri.
Nagari      : Maespati.
Padhepokan  : Argasekar.
Rama        : Resi Suwandagni.
Ibu         : Dewi Handanuresmi.
Sifat/watak : Sentosa ing tekad, gumedhe.
Kadigdayan  : Sekti mandraguna.
Gaman       : Cakra.

WATAK/SIFAT RADEN SUKRASANA
Nama        : Bambang Sukrasana.
Padhepokan  : Ardisekar.
Rama        : Resi Suwandagni.
IBu         : Dewi Handanuresmi.
Sipat/watak : sentosa ing tekad, jujur, tresna sanget dhateng sedherek.
Kadigdayan  : sekti sanget saged mindhah taman Sriwedari.

WATAK/SIFAT RADEN RAMABARGAWA
Dasa nama   : Yamadagni, Rama Parasu, Bargawa.
Padhepokan  : Daksinaputra, Ngringin Pitu.
Rama        : Resi Wiragni.
Ibu         : Dewi Renuka.
Sipat/watak : santosa ing tekad, jjur, kendel, setya bekti dhateng tiyang sepuh, asring tapa.
Kadigdayan  : Sekti mandraguna, boten wonten ingkang saged ngawonaken.
Gaman       : Kapak Parasu, Panah Bargawatra.

WATAK/SIFAT PRABU DANAPATI / BATHARA KUWERA
Dasa nama   : Prabu Danaraja, Daniswara, Wisrwana.
Nagari      : Lokapala.
Patih       : Banindra, Patih Surata.
Rama        : Wisrawa.
Ibu         : Dewi Lokati dewi Lokawati.
Garwa       : Widadari Dewi Mayangsari, Mayangsih, Mayang sekar.
Sipat       : Sentosa ing tekad, jujur, tansah bela ingkang leres lan kautaman.
Gaman       : Rawa rontek, gandhik kencana.

0 comments:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.

Mengenai Saya

Foto Saya
Oemah Wayang Klaten
Lihat profil lengkapku

Chat

Art & Artist Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Kerjasama Bareng :

Kerjasama Bareng :

Blogger templates