Jadwal Kursus OW

Dalang Cilik : Hari Kamis, dan Sabtu jam 16.00 s/d selesai.
Dalang Dewasa : Hari Sabtu, jam 20.00 s/d selesai.
Kethoprak : Hari Kamis, jam 20.00 s/d selesai.

Salam Budaya,,

LAKON WAYANG BABAD ALAS VERSI JOMBOR

Jumat, 27 Agustus 2010

Lakon di bawah ini merupakan salah satu lakon versi Jombor. Versi Jombor merupakan salah satu versi gaya Pedalangan yang ada di Kabupaten Klaten. Apabila dibandingkan dengan sumber-sumber cerita pewayangan yang ada tentu saja lakon-lakon versi Jombor mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaan ini diharapkan tidak menjadikan kebingungan bagi para pembaca, namun akan menambah perbendaharaan lakon berdasarkan versi dan sumber ceritanya.

1. WIRATHA
a. TOKOH :
Prb. MATSWAPATI, R. SETA, UTARA, WRATSANGKA, Pth. NIRBITA, Ary. BISANA, BILAWA, BIRAWA.
b. GINEM :
Para PANDHAWA badhe babad pramila laju utusan para putra lan Arya tetiga kasebat kadhawuhan biyantu, bidhal. Dene menawi sampun rampung kadhawuhan munjuk. (Garwa nata REKATHAWATI).

2. PRINGGODANI
a. WAYANG
Prb. HIDHIMBA, lan rayi- rayi : R. PRABAKEESA, BRAJADHENTA, BRAJALAMATAN BRAJAMUSTHI, KALA BENDANA.
b. GINEM : ARIMBI kesah utusan wadya kinen madosi bidhal gagal.

3. SAPTARGA
a. WAYANG
ABIASA, PREMADI, PUNAKAWAN
b. GINEM :
PREMADI, PUNAKAWAN nyuwun pangestu prekawis PANDHAWA badhe babad. Samangke sampun mesanggrahan. Mundur, sekar.

4. PRINGGODANI
Sang nata yaksa nampi wadul para danawa sami pejah. KALABENDANA dinukta madosi, bidhal.

5. SAPTAPRATALA.
a. WAYANG
ONTOBOGA, NAGAGINI
b. GINEM :
NAGAGINI badhe nusul SENA mring wana Marta, gya den eteraken. Bidhal.

6. PESANGGRAHA wana MARTA
a. WAYANG
PANDHAWA, R. SETA lan ANANTABOGA, NAGA GINI.
b. GINEM :
para PANDHAWA nampi R. SETA lan ANANTABOGA. NAGAGINI. PAMADI dhateng laju wiwit babad alas. SENA tumandang sarana rikat.

7. WANA
ARIMBI sisah kedhatengan KALABENDANA ngajak mantuk ARIMBI tan purun laju madosi SENA awit sampun babad. (KALABENDANA ngulati). ARIMBI sareng sumerep SENA gya mrepegi trus ngrangkul wentis SENA. SENA kami gilanen, ARIMBI den tendhangi nanging tansah binuru. SENA ngoncai ARIMBI nungka kepanggih PUNTADEWA dinangu wus sajarwa ARIMBI kadadosaken kenya ayu, SENA tinimbalan. Sareng SENA sumerep, kedanan. ARIMBI purun nanging kinen nembung HIDHIMBA. ARIMBI gya mantuk lan KALABENDANA. SENA nututi HIDIMBI.

8. PRINGGONDANI
a. WAYANG
HIDHIMBA lan rayi-rayi dhatenging ARIMBI
b. GINEM :
HIDHIMBA lan rayi-rayi dhatenging ARIMBI sajarwa. SENA dhateng nembung. HIDHIMBI tan angsal. Angsal menawi saged ngasoraken dados prang. HIDIMBA meh kasor mbedhol panggung kineprukaken SENA tan pasrah. HIDHIMBA pejah de sang BIMA. ARIMBI kagarwa praja kapasrahaken para kadang. SENA wangsul.9. WANA AMERTA
Wus rampung denira babad klempakan PANDHAWA pepak. ANTABOGA, NAGAGINI, ABIASA, KUNTHI, MATSWAPATI laju muja kraton. SEMAR kang muja nama KENCANAPURA. PUNTADEWA kadadosaken Ratu (Dereng tetepan). Tancep kayon.

0 comments:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.

Mengenai Saya

Foto Saya
Oemah Wayang Klaten
Lihat profil lengkapku

Chat

Art & Artist Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Kerjasama Bareng :

Kerjasama Bareng :

Blogger templates