Jadwal Kursus OW

Dalang Cilik : Hari Kamis, dan Sabtu jam 16.00 s/d selesai.
Dalang Dewasa : Hari Sabtu, jam 20.00 s/d selesai.
Kethoprak : Hari Kamis, jam 20.00 s/d selesai.

Salam Budaya,,

WANDA WAYANG BALADEWA

Kamis, 26 Agustus 2010

Wanda Baladewa ingkang saged kacathet :
a. Paripaksa    f. Jagong
b. Geger        g. jangkung
c. Kaget        h. Rangkung
d. Sembada      i. Rayung
e. Bantheng     j. Jago

a. BALADEWA WANDA PARIPAKSA
Yasan : P. B. II
Tahun : 1655
Ciri :
Praupan : Longok sedheng
Pundhak : Pajeg
Pipi    : Lonjong
Badan   : Singset. Trengginas
Piyadeg : Jejeg
Agulu   : Keker
Makutha : Sedheng.

b. BALADEWA WANDA GEGER
Yasan : Sultan Agung Anyakrakusuma
Tahun : 1563
Ciri
Prapan        : Longok tumanduk
Pasuryan      : Wiyar
Pundhak       : Mleret
Gulu          : Radi manglung
Pipi          : Lonjong
Piyadeg       : Ngrangkung
Suku wingking : Mancat
Dhadha        : Radi benjo
Prabot        : Makutha alit, prraba tekung, sarwa kendho.

c. BALADEWA WANDA KAGET
Yasan : Sunan Mangkurat ing Kartasura
Tahun : 1605
Ciri :
Praupan       : Longok sanget
Pasuryan      : Kepu
Mripat        : Jait
Gulu          : Mapak
Pundhak       : Mleret wingking
Dhadha        : Mungal bunder
Pawakan       : Dedeg, kenceng
Suku ngarep   : Nakur, jojoh
Suku buri     : Mancat
Makutha       : Alit
Brengos       : Sanggan

d. BALADEWA WANDA SEMBADA
Yasan : P. B. II
Tahun : 1655
Ciri :
Praupan       : Sedheng
Pasuryan      : Radi kepu
Pundhak       : Radi mleret
Badan         : Lema kenceng
Piyadeg       : Jejeg
Makutha       : Radi depok, Sor-soran kendho.

e. BALADEWA WANDA JAGONG
Ciri
Praupan       : Radi tumungkul
Piyadeg       : Ngrangkung sakedhik
Meh sami kaliyan Paripaksa

f. BALADEWA WANDA BANTHENG
Yasan :
Tahun :
Ciri
Poraupan      : Radi longok
Pasuryan      : Sedheng
Pundhak       : Radi mleret
Dhadha        : Mungal
Badan         : Singset
Piyadeg       : Jejeg

g. BALADEWA WANDA RANGKUNG
Yasan
Tahun
Ciri
Praupan       : Tumanduk
Piyadeg       : Sangkuk sanget
Kangge        : Lampahan Parikesit

h. BALADEWA WANDA JANGKUNG
Yasan
Tahun
Ciri
Praupan       : Radi tumungkul
Pundhak       : Andhap ngajeng
Piyadeg       : Angring
Prabot        : Makutha inggil
Jenggot       : Wok wingking

i. BALADEWA WANDA RAYUNG
Ciri :
Praupan       : Longok
Pundhak       : Nraju
Lambung       : Sangkuk
Pasemon       : Prasaja

j. BALADEWA WANDA JAGO
Yasan : Kartasura (Tatah Ki Gondo
Tahun :
Ciri
Praupan       : Tumanduk
Gulu          : Tumelung
Dhadha        : Mungal
Piyadeg       : Nanggel
Suku          : Mancat
Pasemon       : Ladak

0 comments:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.

Mengenai Saya

Foto Saya
Oemah Wayang Klaten
Lihat profil lengkapku

Chat

Art & Artist Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Kerjasama Bareng :

Kerjasama Bareng :

Blogger templates