Jadwal Kursus OW

Dalang Cilik : Hari Kamis, dan Sabtu jam 16.00 s/d selesai.
Dalang Dewasa : Hari Sabtu, jam 20.00 s/d selesai.
Kethoprak : Hari Kamis, jam 20.00 s/d selesai.

Salam Budaya,,

LAKON WAYANG BALE SIGALA-GALA VERSI JOMBOR

Jumat, 27 Agustus 2010

Lakon di bawah ini merupakan salah satu lakon versi Jombor. Versi Jombor merupakan salah satu versi gaya Pedalangan yang ada di Kabupaten Klaten. Apabila dibandingkan dengan sumber-sumber cerita pewayangan yang ada tentu saja lakon-lakon versi Jombor mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaan ini diharapkan tidak menjadikan kebingungan bagi para pembaca, namun akan menambah perbendaharaan lakon berdasarkan versi dan sumber ceritanya.


(BIMA SENA DHAUP NAGAINI)

1. NGASTINA
a. WAYANG
DESTARATA, DRUNA, SAKUNI, KURUPATI
b. GINEM
Kersane DESTARATA ngastina badhe kapalih kalian PANDHAWA laju utusan YAMAWIDURA bidhal nimbali PANDHAWA. SAKUNI rekadaya badhe mejahi PANDHAWA, laju damel papan neng WANARAWATA bale damar.

2. EKACAKRA
a. WAYANG
Prb. BAKA rayi R. KIRMINA.
b. GINEM
Sang nata dangu tan dhahar ulam manungsa mangka ing punika kang kedah atur manungsa JRAPA lan IRAWAN. Laju utusan kinen mundhut. Gagal.

3. SAPTARGA
a. WAYANG
ABIYASA, PANDHAWA, KUNTHI, PUNAKAWAN, YAMAWIDURA.
b. GINEM
Para PANDHAWA ing raos tansah kumesar. YAMAWIDURA dhateng nimbali PANDHAWA, bidhaL. KUNTHI tumut, sekar.

4. NGASTINA
a. WAYANG
DESTARASTRA, KUNTHI, PANDHAWA, KURUPATI lan KURAWA, PURUCANA, YAMAWIDURA, KANONA
b. GINEM
DESTARATA nampi sowaning KUNTHI lan putra-putrane gya pinaringan papan neng WANARAWATA. Bidhal.
KURUPATI matah abdi pun PURUCANA kinen njagi manowa PANDHAWA sampun tilem kapurih ngobong pangkat.
YAMAWIDURA mulat laju nimbali andi nama KANONA kinen damel rong neng andha bale anjog ing sumur gumuling. Bidhal.

5. WANARAWATA
a. WAYANG
KURAWA, PANDHAWA, GARANGAN, KANONA, PURANCANA, BIKSUNI lan putra-putra, DESTARASTRA.
b. GINEM
KURAWA nedha eca kaliyan PANDHAWA laju sami lerem, KURAWA medal tata-tata wonten biksuni pun NISADI an anakipun 5, sami bingah nyuwun dhaharan para PANDHAWA laju sami lerem (sare). Sareng PAMDHAWA sare namung SENA kang tan saree angsal wangsit kinen anut lampahe garangan pethak awit badhe wonten bebaya wasana KURAWA ngobong bale. KUNTHI lan Putra-putra rinangkut SENA naut garangan mlebnet rong damelanipun KANANA. PURANCANA kang tengga pintu kobong, biksuni lan anak-anakipun pejah dadi areng dinakwa PANDHAWA laju den aturaken DESTARATA nuwun dhawuh kinen ngrukti.

6. SAPTAPRATALA
a. WAYANG
PANDHAWA, KUNTHI, ABABTOBOGA, NAGAGINI, PUNAKAWAN.
b. GINEM
Lampahe PANDHAWA dumugi SAPTAPRATALA tinampi ANTABOGA. SENO kadhaupaken kaliyan NAGAGINI (mawi banyol SENA ngungrum ngobat-abitaken NAGAGINI. PETRUK wadul kecekik). KUNTHI lan putra-putra dinawuhan wangsul dhateng ARCAPADA, laju den damu dhawah ing wana. Wasana PINTEN TANGSEN sami luwe, PAMADI lan SENA kinen pados dhaharan bidhal,

CANDHAKAN Niken GARENDI mususi neng sendhang dipun celaki PAMADI. Dupi smerep laju mlajar ngrungkebi garwa ingkang dereng atut nama SAGITRA ing dhukuh MEDHANG SURUKAN. Raosing Mara sepuhipun SAGOTRA bingah. GARENDI wadul SAGOTRA, SAGOTRA api-api nebsu. GARENDI kinen masak-masak. PAMADI dhateng waleh badhe mundhut sekul den caosi. SAGOTRA saha sagah dados tawuring BRATAYUDA lan maturnuwun dene dipun atutaken. PAMADI mundur.

7. EKACAKRA
a. WAYANG
BAKA, R. KIRMIRA
b. GINEM
BAKA lan R. KIRMIRA nampi wadul pejahing prajurit, bidhal mring NGARGAMANIK.

8. NGARGAMANIK
a. WAYANG
Beg. JRAPA, IRAWAN, SENO, BAKA, KIRMIRA
b. GINEM
Beg. JRAPA lan IRAWAN malayu kapangih SENA dinangu waleh SENA sagah mejahi BAKA nanging mundhut sekul sinagahan SENA den areh rumiyin laju den aturaken baka badhe nedha tan saged dados prang BAKA pejah. KIRMIRA mantuk.

9. WANA
a. WAYANG
KUNTHI, PUNTADEWA, KEMBAR, SEMAR lan PAMADI, BRAMA
b. GINEM
KUNTHI, PUNTADEWA, KEMBAR, SEMAR lan PAMADI lan SENO dhateng laju nedha (bagean PAMADI dipun tedha KUNTHI lan putra-putra, bagean SENA dipun teda SENA lan PUNAKAWAN). Wasana sareng bibar nedha sami ngelak. Laju sami ngombe ing tlaga, wasana sami pejah. SEMAR nesu tlaga laju dipun tawu babar BRAMA dhawuh kinen suwita mring WIRATHA. PANDHAWA wus sami waluya, bidhal. AMUK-AMUKAN KECERAN BALA EKACAKRA.

0 comments:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.

Mengenai Saya

Foto Saya
Oemah Wayang Klaten
Lihat profil lengkapku

Chat

Art & Artist Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Kerjasama Bareng :

Kerjasama Bareng :

Blogger templates