Jadwal Kursus OW

Dalang Cilik : Hari Kamis, dan Sabtu jam 16.00 s/d selesai.
Dalang Dewasa : Hari Sabtu, jam 20.00 s/d selesai.
Kethoprak : Hari Kamis, jam 20.00 s/d selesai.

Salam Budaya,,

LAKON WAYANG BREMONO BREMANI VERSI JOMBOR

Senin, 30 Agustus 2010

Lakon di bawah ini merupakan salah satu lakon versi Jombor. Versi Jombor merupakan salah satu versi gaya Pedalangan yang ada di Kabupaten Klaten. Apabila dibandingkan dengan sumber-sumber cerita pewayangan yang ada tentu saja lakon-lakon versi Jombor mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaan ini diharapkan tidak menjadikan kebingungan bagi para pembaca, namun akan menambah perbendaharaan lakon berdasarkan versi dan sumber ceritanya.


BREMONO BREMANI

1. KAHYANGAN
a. WAYANG
GURU, NARADA, ENDRA
b. GINEM
Kangge nurunaken trah dewa ing ngarcapada murih saged wonten titah ingkang murni. BRAMA kinen besanan kaliyan WISNU. BRAMA kinen dhawuhaken putranipun, NARADA kinen mring NGUNTARASEGARA, bidhal.

2. MENDHANGGILI
a. WAYANG
Prb. PULAGRA, Pth. KALADARU
b. GINEM
Sang nata kedanan putra WISNU dewi SRI UNON utusan KALADARU, bidhal.

3. NGUNTARASEGARA
a. WAYANG
WISNU, SRI GATI, SABDABOJA, ARNA PUTRA, NARADA, KALADARU
b. GINEM
WISNU putra SRIGATI SABDABOJA, ARNAPUTRA. NARADA rawuh dhawuhaken supados bebesanan kaliyan BRAMA, WISNU sagah. Kasaru KALADARU dhateng tinanggulang SRIGATI kasor. SRIGATI laju mnangsuli tembung manis kanthi sumados ngentosi dhawuhing WISNU lan ana sanggrahan ing daratan.

4. GILINGWESI
a. WAYANG
BREMANA, BREMANI, PUNAKAWAN
b. GINEM
Bab tata praja karawuhan BRAMA nantun putra BREMANA supados krama nanging tan kersa. Laju BREMANI katantun sagah, gya kakanthi mring NGUNTARAKANDHA. BRAMA ngrumiyini lampah prang SEKAAR.

5. NGUNTARASEGARA
a. WAYANG
WISNU,, SRI GATI, BREMANA, BREMANI
b. GINEM
WISNU nampi ature SRI GATI bilih tan saged ngunduraken mengsah. BREMANA lan Bambang BREMANI dhateng supados kadhaupaken kaliyan UNON. WISNU dhawuh ngunduraken KALADARU rumiyin. Bidhal.

6. PAPRANGAN
a. WAYANG
KALADARU, KALAPULASIYA, PULASTA, BREMANI, SRI UNON,WISNU, BRAHMA
b. GINEM
KALADARU, KALA PULASIYA, PULASTA tinempuh BREMANI KALADARU kasor mlajar. BREMANI laju kadhaupaken kaliyan SRI UNON (kocap sareng sampun nggarbini laju boyongan dhateng GILINGWESI).

7. MEDANG GILI
a. WAYANG
Prb. PULAGRA, KALADARU
b. GINEM
Prabu PULAGRA nampi ature KALADARU, gya nglurug mring NGUNTARASEGARA.8. GILIGNWESI
a. WAYANG
BREMANA, BREMANI, SRI UNON
b. GINEM
BREMANA, nampi BREMANI, SRI UNON sami ngabekti raka. (BREMANA ing batos kedanan SRI UNON, SRI UNON ugi kasmaran ananging gandheng taksih mbobot mila namung dipun endhem). BREMANI wus uninga laju mring NGUNTARASEGARA lan garwa.

9. NGUNTARASEGARA
a. WAYANG
WISNU, BRAMA, BREMANI, SRI UNON, PARIKENAN
b. GINEM
WISNU, BRAMA nampi sowanipun BREMANI lan SRI UNON laju babaran mijil priya tinengeran PAREKENAN. BREMANI laju pasrah SRI UNON awit tan saged momong, supados kadhaupaken kaliyan BREMANA, dene BREMANI badhe tapa putra neng SAPTARGA bidhal. BRAMA gya nimbali BREMANA laju kadhaupaken kaliyan SRI UNON. Mengsah dhateng PULOGRA pinarjaya dening BREMANA. AMUK-AMUKAN.

0 comments:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.

Mengenai Saya

Foto Saya
Oemah Wayang Klaten
Lihat profil lengkapku

Chat

Art & Artist Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Kerjasama Bareng :

Kerjasama Bareng :

Blogger templates