Jadwal Kursus OW

Dalang Cilik : Hari Kamis, dan Sabtu jam 16.00 s/d selesai.
Dalang Dewasa : Hari Sabtu, jam 20.00 s/d selesai.
Kethoprak : Hari Kamis, jam 20.00 s/d selesai.

Salam Budaya,,

PUNAKAWAN

Senin, 16 Agustus 2010

SEMAR
Dasa nama   : Sang Hyang Ismaya, Baranaya.
Padhukuhan  : Karangkadhempel.
Rama        : Sang Hyang Tunggal.
Ibu         : Dewi Rekathawati.
Sifat/watak : Sabar, tansah paring sesuluh bab falsafah gesang.
Kadigdayan  : Sekti.
Aji         : Kentut.

NALA GARENG
Dasa nama   : Pancalpamor, Pegatwaja, Cakrawangsa, Pandhu Pragolamanik, Bambang Jati pitutur.
Padhukuhan  : Karang Pacukilan.
Sifat/watak : Prasaja, temen remen geguyon.
Aji         : Aji pengasihan.
Sanjata     : Arit.

PETRUK
Dasa nama   : Kyai Supatra, Kanthong bolong, Surajenggala, Kebodebleng, Dublajaya.
Nama emen   : Bambang Pitutur jati.
Sipat       : Jujur, tansah bela ingkang leres,setya tuhu dhateng bandara.
Gaman       : Pethel, Alu.

BAGONG
Dasa nama   : Bawor, cepot, carub, Astrajingga, Antolgati, Pojok Kethokol.
Padhukuhan  : Karang Kacepotan.
Sipat/watak : Nakal, lugu, lucu, remen guyon, kados lare alit.
Gaman       : Alu.

BILUNG
Dasa nama   : Sarawita.
Padhepokan  : Bendhogrowong.
Sifat/watak : Miyar-miyur ing tekad, tansah ngudi supados gustinipun remen lan angsal kamareman.

TOGOG
Dasa nama   : Tejamantri, Hyang Tejamaya, Sang Hyang Antaga.
Kahyangan   : Sabaluri.
Padhepokan  : Bendhogrowong.
Rama        : Sang Hyang Tunggal.
Ibu         : Dewi Rekathawati.
Sifat/watak : Miyar-miyur ing tekad, ingkang dipun bekteni ingkang saged maringi arta lan kabegjan.

1 comments:

Frizka Putri mengatakan...

Matur nuwun ingkang kathah

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.

Mengenai Saya

Foto Saya
Oemah Wayang Klaten
Lihat profil lengkapku

Chat

Art & Artist Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Kerjasama Bareng :

Kerjasama Bareng :

Blogger templates