Jadwal Kursus OW

Dalang Cilik : Hari Kamis, dan Sabtu jam 16.00 s/d selesai.
Dalang Dewasa : Hari Sabtu, jam 20.00 s/d selesai.
Kethoprak : Hari Kamis, jam 20.00 s/d selesai.

Salam Budaya,,

NGALENGKA

Sabtu, 21 Agustus 2010

WATAK/SIFAT  PRABU DASAMUKA
Dana nama   : Rawana, wisrawaputra, Sukesiputra, Dasawanda.
Negari      : Alengka.
Patih       : Prahastha.
Sipat/watak : Sumongah sesongaran, wengis lan kejem, licik.
Kadigdayan  : Angel pejahipun jalaran sirahipun sedasa boten saged pejah.
Aji         : Pancasona.
Gegaman     : Pedhang mentawa.

WATAK/SIFAT RADEN KUMBAKARNA
Kasatriyan  : Panglebur gangsa
Sipat/watak : Gadhah jiwa satriya, jujur, bela tumindak leres, tansah ngrungkepi pertiwi.
Kadigdayan  : Saged numpes bala wanara.
Aji         : Gedhong menga, Cirakalasupta.

WATAK/SIFAT RADEN GUNAWAN
Dasa nama   : Gunawan Kuntha Wibisana, Gunawan Krodha Wibisana
Kasatriyan  : Singelapura, Utaraoura/Candramanik
Sipat/watak : Jujur, bela kautaman lan barang leres
Kadigdayan  : Pinter, trampil olah kridhaning perang

WATAK/SIFAT DEWI TRIJATHA
Nagari      : Alengka
Rama        : Raden wibisana
Ibu         : Dewi Triwati
Garwa       : Kapi Jembawan nurunaken Jembawati
Sipat watak : Setya bekti dhateng guru laki lan gusti, tanggel jawab, bela dhateng tindak leres lan kautamen.

WATAK/SIFAT INDRAJIT
Dasa nama   : Megananda.
Nagari      : Bikukungpura.
Rama        : Prabu Dasamuka.
Ibu         : Dewi Sumbagawati.
Garwa       : DewiSumbagawati, dewi Indraningrum.
Sipat/watak : Sumonggah sesongaran, kendel, santosa ing tekad.
Kadigdayan  : Kekiyatanipun saged nelukaken ratu-ratu jajahan, saged mabur, saha nyipta kembranipun kathah sanget maewu-ewu
Aji-aji     : Aji sirep.
Gegaman     : Panah Wijalita saged ngedalaken latu, panah rante Wimahanasha saged ngedalaken wisa, panah Nagapasa saged dadi sawer maewu-ewu.

WATAK/SIFAT DEWI SARPAKENAKA
Nagari      : Alengka.
Rama        : Resi Wisrawa.
Ibu         : Dewi Sukesi.
Garwa       : Ditya Karadusana, Wirupaksa, Aanimpraba, Pratamadagni, wilugangga.
Sipat/watak : wengis, kejem, srakah, lemeran.
Kadigdayan  : Trengginas, boten gadhah raos ajrih.
Aji-aji     : Kuku asta ingkang mawa wisa.

0 comments:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.

Mengenai Saya

Foto Saya
Oemah Wayang Klaten
Lihat profil lengkapku

Chat

Art & Artist Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Kerjasama Bareng :

Kerjasama Bareng :

Blogger templates