Jadwal Kursus OW

Dalang Cilik : Hari Kamis, dan Sabtu jam 16.00 s/d selesai.
Dalang Dewasa : Hari Sabtu, jam 20.00 s/d selesai.
Kethoprak : Hari Kamis, jam 20.00 s/d selesai.

Salam Budaya,,

RAMA (AYODYA)

Kamis, 19 Agustus 2010

WATAK/SIFAT PRABU DASARATA
Nama        : Prabu Dasarata.
Nagari      : Ayodya.
Rama        : Prabu Wimasucandra.
Ibu         : Tunjung Biru.
Garwa       : Dewi Ragu, dewi Sumitra, dewi Kekayi.
Sipat/watak : Sentosa ing tekad, jujur, berbudi bawa leksana.

WATAK/SIFAT DEWI RAGU
Nama        : Dewi Sukasalya.
Nagari      : Ayodya.
Rama        : Prabu Banaputra.
Garwa       : Prabu Dasarata.
Sipat/watak : Setya bekti mituhu dhateng laki, remen prihatos, sabar, narima.

WATAK/SIFAT RADEN RAMAWIJAYA
Dasa nama   : Rama Legawa.
Negari      : Pancawati.
Patih       : Narpati Sugriwa.
Garwa       : Sinta.
Sifat/watak : Bela kautaman, belani tumindak leres, jejegaken prakawis kanthi adil, ngayomi para brahmana miwah para kawula.
Gaman       : Panah Gunawijaya.

WATAK/SIFAT RADEN LAKSMANA
Dasa nama   : Widagda, Sumitratmaja.
Kasatriyan  : Girikastuba.
Garwa       : Wadat.
Sipat/watak : Jujur, bekti dhateng sadherek sepuh, santosa ing tekad, tansah bela ingkang leres, jejegaken prakawis kanthi adil, remen ngayomi saha paring pitulungan dhateng tiyang sanes ingkang sangsaya saha kaaniaya.
Gaman       : Jemparing Naracabala, Panah Banuwastra.
Aji         : Rajah Kalacakra, mantra Kalacakra.

WATAK/SIFAT DEWI SINTA
Dasa nama   : Dewi Janaki.
Karaton     : Manthili.
Sipat/watak : Setya dhateng garwa, temen, prasaja, sabar, narima.
Kadigdayan  : boten saged kobar ing dahana.

WATAK/SIFAT DEWI SUMITRA
Nama        : Dewi Priti.
Nagari      : Ayodya.
Rama        : Bathara Hura / Prabu Ruryana.
Garwa       : Prabu Dasarata.
Sipat/watak : Setya bekti dhateng guru laki saha kadang sepuh.

WATAK/SIFAT DEWI KEKAYI
Nama        : Dewi Kekayi.
Nagari      : Ayodya.
Rama        : Prabu Yuyudana.
Garwa       : Prabu Dasarata.
Sipat/watak : Sentosa ing tekad, srei drengki, melik gendhong lali.

0 comments:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.

Mengenai Saya

Foto Saya
Oemah Wayang Klaten
Lihat profil lengkapku

Chat

Art & Artist Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Kerjasama Bareng :

Kerjasama Bareng :

Blogger templates