Jadwal Kursus OW

Dalang Cilik : Hari Kamis, dan Sabtu jam 16.00 s/d selesai.
Dalang Dewasa : Hari Sabtu, jam 20.00 s/d selesai.
Kethoprak : Hari Kamis, jam 20.00 s/d selesai.

Salam Budaya,,

WANDA Btr. GURU

Rabu, 25 Agustus 2010

Wanda Btr. Guru ingkang saged kacathet dening penulis
a. Reca
b. Karna
c. Rama
d. Krena

a. Bathara Guru wanda Reca
Praupan : Tumungkul, wiyar
Pasu    : Mawi oto-ototan
Mripat  : Jait
Tutuk   : Tanpa keketan / silidan
Dhadha  : Gepeng / Gecot
Tangan  : ngajeng nyepeng cis, wingking cis cakra.
Suku    : Ageng, ngandhap mangkara / bagaspati
Praot   : Topongg, garisipun / corekan dumugi pundhak.

Wonten ingkang garis wingkingnipun kados ganja (nginggil wiyar ngandhap ciut).
Prabotipun ngemba Reca sela
Wonten ingkang irun-irunganipun kados tiyng, jenggot numpang undhak, mripat gabahan, makuthan, rai ireng.

b. Bathara Guru wanda Karna
Praupan : tumanduk
Piyadeg : Jejeg
Rabot   : Keton/ topong
        : Sarungan
Nitih   : Lembu Handini utawi boten mawi Handini.

c. Bathara Guru wanda Rama
Meh sami kalian wanda Karna namung kaot praupan tumungkul. Makutha prabot ageng (sor-soranipun).

d. Bathara Guru wanda Kresna
Yasan P.B. IV
Ingkang kadhawuhan Ki Sadongsa dlang Palar Klaten dados ringgit kadung.

0 comments:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.

Mengenai Saya

Foto Saya
Oemah Wayang Klaten
Lihat profil lengkapku

Chat

Art & Artist Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Kerjasama Bareng :

Kerjasama Bareng :

Blogger templates