Jadwal Kursus OW

Dalang Cilik : Hari Kamis, dan Sabtu jam 16.00 s/d selesai.
Dalang Dewasa : Hari Sabtu, jam 20.00 s/d selesai.
Kethoprak : Hari Kamis, jam 20.00 s/d selesai.

Salam Budaya,,

DEWA-DEWA

Selasa, 17 Agustus 2010

BATHARA GURU
Dasa nama    : Sang Hyang Nilakantha, Hyang Catur Buja, Jagad Girinata Hodipati, Sang Hyang Pratingkag, Hyang Manikmaya, Hyang Purbawasesa, Manikmaya.
Kahyangan    : Suralayam Jonggringsalika, Ngondar-andir Bawana
Patih        : Bathara Narada, Resi Kanekaputra
Rama         : Sang Hyang Tunggal
Ibu          : Dewi Wirandi.
Garwa        : Dewi Uma : Bathara Indra, Bayu, Wisnu, Brama, Sambo, Kala.
              Dewi Umarakti : Bathara cakra, Bathara Mahadewa, Bathara Asmara
Sipat /watak : Miyar-miyur ng tekad, gumedhe.
Kadigdayan   : Sekti mandraguna, tansah manjalma dados manungsa.
Aji          : Aji Kawrastawa, aji pangabaran (ngedalaken lesus), aji kemaan (hantos wujud silih warna)
Sanjata      : Trisula, cis kalaminta.

BATHARA NARADA
Dasa nama     : Hyang Kanekaputra, Naradadi, Sang Hyang Narada
Kahyangan     : Suduk pangudal-uda;
Rama          : Hyang Darmajaka
Ibu           : Dewi Laksmi
Garwa         : Dewi Wiyodi = Dewi Kanekawatim Bathara Malangdewa
Sipat / watak : Sumeh, hening, jujur, wicaksana, sarta waskitham remen gegeculan
Kadigdayan    : Sekti mandraguna
Aji-aji       : Cupu Linggmanik

BATHARI DURGA
Dasa nama   : Dewi Uma/ Umayi
Rama        : Prabu Umaran
Ibu         : Dewi Nurweni
Garwa       : Hyang Manikmaya = Bathara Sambo, Brama, Indra, Bayu, Wisnu.
Sipat/watak : Tanggel jawab tumrap garwa lan putra wayahipun, sabar, kendel, alus, landhep rasa pangrasa.
              Angkara murka, hambeg pandhita, tansah ngayomi dhateng tumindak ingkang boten sae.

BATHARA BRAMA
Nama          : Bathara Brama
Kahyangan     : Argadahana/Swargadahana
Patih         : Resi Dyasta, Resi Kusyamba / Kulamba
Rama          : Sang Hyang Manikmaya
Ibu           : Dewi Umayi
Garwa         : Dewi Saci, Dewi Saraswati, Dewi Rarasati.
Sifat / Watak : Getapan, sentosa ong tekad, wirotama, setya dhateng Rama ibu
Kadigdayan    : Sekti mandra guna manawi tiwikrama mawa perbawa benter (dewa lau), wonten kahyangan dados senapati perang ingkang pinunjul.

BATHARA INDRA
Dasa nama     : Maharaja Sakra, Sang Hyang Surapati, Sang Hyang Cakra, Sang Hyang Resi Upadya, Indra
Kahyangan     : Kaendran ? Rinjamaya
Patih         : Patih Prawa
Rama          : Sang Hyang Manikmaya
Ibu           : Dewi Umayi
Garwa         : Dewi Wiyati
Sipat / Watak : Sentosa ing tekad, jujur, asih, remen kaendahan, kendel bela kautamen
Kadigdayan    : Sekti mandra guna

BATHARA BAYU
Nama          : Sang Hyang Pawana, Resi Boma, Bayu
Kahyangan     : Argamaruta / Panglawung
Rama          : Sang Hyang Manikmaya
Ibu           : Dewi Umayi
Sipat / Watak : Sentosa ing tekad, jujur, rremen bela kautamen
Kadigdayan    : Sekti mandraguna
Aji           : Aji Pengabaran (Angin Garuda), Angin Lesus
Gegaman       : Kuku Pancanaka

BATHARA WISNU
Dasanama    : Ahuta, Cakrawati, Sang Hyang Suman, Madusadana, Idowati
Kahyangan   : Utarasegara
Rama        : Sang Hyang Manikmaya
Ibu         : Dewi Umayi
Garwa       : Dewi Sri Sekar, dewi Sri Pujayanti, dewi Pertiwi
Sipat/watak : Santosa ing tekad, jujur, adil paramarta, tansah jagi karaharjaning bawana
Kadigdayan  : Sekti mandraguna, tansah nitis dhateng para ratu ingkang sae.
Gaman       : Cakra, sekar Wijayakusuma, Cangkok Wijayadanu.

BATHARA YAMADIPATI
Nama          : Yama.
Kahyangan     : Yomaniloka/Sela Mangupeng/Parang Gumiwang.
Rama          : Sang Hyang Ismaya.
Ibu           : Dewi Senggani.
Garwa         : Dewi Mumpuni.
Sipat / watak : Wengis, ngajrih-ngajrihi.
Kadigdayan    : Anggadhahi pedamelan jabut nyawaning manungsa lan jagi neraka.

BATHARA KAMAJAYA
Kahyangan   : Cakrakembang.
Rama        : Hyang Ismaya.
Ibu         : Dewi Kanastren.
Garwa       : Dewi Ratih.
Sipat/watak : Setya tuhu, remen tetulung, saha belah dhateng kasaenan lan kaleresan.
Gaman       : Panah Sarwani.

0 comments:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.

Mengenai Saya

Foto Saya
Oemah Wayang Klaten
Lihat profil lengkapku

Chat

Art & Artist Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Kerjasama Bareng :

Kerjasama Bareng :

Blogger templates