Jadwal Kursus OW

Dalang Cilik : Hari Kamis, dan Sabtu jam 16.00 s/d selesai.
Dalang Dewasa : Hari Sabtu, jam 20.00 s/d selesai.
Kethoprak : Hari Kamis, jam 20.00 s/d selesai.

Salam Budaya,,

WANDA ANOMAN

Kamis, 26 Agustus 2010

Wanda Anoman ingkang saged kacathet dening penulis :

a. Senggana    d. Barat
b. Wantah      e. Renggani
c. Lintih      f. Nata

a. Anoman wanda Senggana
- Praupan      : Tumanduk
- Mripat       : Radi alit
- Gusi         : Tipis
- Gulu         : Landhung
- Dhadha       : Sangkuk
- Pundhak      : Jinggring
- Gelung       : Jinggring
- Kalung       : Ulur
- Suku ngajeng : Nakur

b. Anoman wanda Wantah
- Praupan      : Longok, pipi wiyar.
- Mripat       : Sedeng
- Gelung       : Radi leleh
- Gulu         : Keker
- Pundhak      : Andhap wingking
- Dhadha       : Radi mungal
- Prabot       : Kalung, wonten ingkang tanpa uncal.
- Pasemon      : Memper wanda Senggana.

c. Anoman wanda Lintih
- Paraupan     : Longok, ppipi wiyar sawatawis
- Mripat       : Radi ageng
- Lambe        : Radi panjang
- Gusi         : Kedher
- Gulu         : Keker
- Pundhak      : Mleret (Inggil ngajeng)
- Dhadha       : Mungal
- Suku wingking : Mancat
- Piyadeg      : Jangkah sanget
- Prabot       : Ulur

d. Anoman wanda Barat
- Praupan      : Longok, pipi wiyar sanget
- Mripat       : Radi ageng
- Lambe        : Radi kepu
- Gusi         : Kandel
- Gulu         : Sengkeg
- Badan        : Lemu
- Suku ngajeng : Nakur
- Pasemon      : Kados Anila

e. Anoman wada Renggani
- Agengipun    : ngungkuli Werkudara
- RambuT       : Jebolan, udhalan
- Kangge       : Anoman Triwikrama

f. Anoman wanda Nata
- Dereng kepanggih namung kasumerepan cacahipun wanda.

0 comments:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.

Mengenai Saya

Foto Saya
Oemah Wayang Klaten
Lihat profil lengkapku

Chat

Art & Artist Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Kerjasama Bareng :

Kerjasama Bareng :

Blogger templates