Jadwal Kursus OW

Dalang Cilik : Hari Kamis, dan Sabtu jam 16.00 s/d selesai.
Dalang Dewasa : Hari Sabtu, jam 20.00 s/d selesai.
Kethoprak : Hari Kamis, jam 20.00 s/d selesai.

Salam Budaya,,

PUTRA PANDHAWA

Kamis, 19 Agustus 2010

WATAK/SIFAT ANTAREJA
Kasatriyan  : Randhuwatang.
Sipat/watak : Tatag, tangguh tanggon.
Kadigdayan  : Saged Triwikrama dados naga, saged ambles bumi.
Aji         : Wisa Danurdana.

WATAK/SIFAT RADEN GATHUTKACA
Dasa nama   : Purbaya, Arimbatmaja, Kacanagara, Inten Simbarja, Sambang Raga, Bimasiwi, Guritna, Gurudaya, Kancing jaya.
Kasatriyan  : Pringgondani
Patih       : Prabakesa
Sipat/watak : Tanggih wutuhm sepuh manjng ajur ajer
Kadigdayan  : Suku lan tangan kiyat sanget, saged mabur
Aji         : Pecagragam Narantaka, siyung Brajadhenta, Tangan kiwa Brajalamatan, Tangan tengen Brajamusthi, geger Brajawikalpa, Kontang Antrakusuma, Kasut Padakacerma, Basunandha.

WATAK/SIFAT RADEN ANTASENA
Kasatriyan  : Jangkar bumi.
Rama        : Raden Wekudara.
Ibu         : Dewi Urang Ayu.
Garwa       : Dewi Subaswara.
Sipat/watak : kaku, kodo, tandang mara tangan, sluman-slumun slamet.
Gaman       : Sungut Taragnyana.

WATAK/SIFAT BAMBANG IRAWAN
Dasa nama   : Prabu Gambiranom.
Kasatriyan  : Parang Kencana.
Rama        : Raden Janaka.
Ibu         : Dewi Ulupi.
Sipat/watak : Hambeg Paramarta, anjagi katentreman, wingit, jatmika.
Kadigdayan  : Sekti mandraguna.
Gaman       : Jemparing Kyai Sara.

WATAK/SIFAT RADEN WISANGGENI
Nama alit   : Wisanggeni
Kahyangan   : Trajulayaran
Rama        : Raden Janaka
Ibu         : Dewi Dersanala
Sipat/watak : waskita ing ngethi, ngertos saderengipun winarah
Kadigdayan  : Sekti mandraguna

WATAK/SIFAT RADEN ABIMANYU
Dasa nama   : Angkawijaya, Jayamurcita, Wirabratama, Banjaransari, Jaka Pangalasan, Kirityatmaja, Partasuta.
Kasatriyan  : Plongkowati
Sipat/watak : Getapan ngajrihaken, sentosa ing tekad, alus budi
Kadigdayan  : Dhatan tedhas tapak paluning pandhe sisaning gurindha
Gegaman     : Keris Kalandhah

WATAK/SIFAT PRABU PARIKESIT
Nama          : Paripurna, Zdipayana, Mahabrata.
Nagari        : Astina.
Rama          : Raden Abimanyu.
Ibu           : Dewi Utari.
Garwa         : Dewi Puyangan = Ramayana, Pramusuta.
                Dewi Gentang = Dewi Tamisyi.
                Dewi Satap = Yudayana, dewi Prawasti; Dewi Impun.
                Dewi Dangan = Ramaprawa, Warabasanta.
Sipat / watak : Hambeg Tanuhita, darmahita, samahita, sarahita, berbudi bawa leksana.
Kadigdayan    : Sekti mandraguna.
Gaman         : Pasopati, Pulanggeni.

0 comments:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.

Mengenai Saya

Foto Saya
Oemah Wayang Klaten
Lihat profil lengkapku

Chat

Art & Artist Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Kerjasama Bareng :

Kerjasama Bareng :

Blogger templates