Jadwal Kursus OW

Dalang Cilik : Hari Kamis, dan Sabtu jam 16.00 s/d selesai.
Dalang Dewasa : Hari Sabtu, jam 20.00 s/d selesai.
Kethoprak : Hari Kamis, jam 20.00 s/d selesai.

Salam Budaya,,

WANDA JANAKA

Kamis, 26 Agustus 2010

Wanda Janaka ingkang saged kacathet :

a. Kinanthi       h. Mulat
b. Jimat          i. Malat
c. Gendreh        j. Mlathi
d. Mangu          k. Janggleng
e. Mangungkung    l. Renteng
f. Kanyut         m. Bronsong
g. Malatsih

a. Janaka wanda Kinanthi
Prauan       : Luruh
Gulu         : Manglung
Sumping      : Sekar gadhung sungging
Gelung       : Nancut minggah
Pundhak      : Pajeg
Dada/Pawakan : Weweg
Piyadeg      : Pajeg
Lambung      : Mayat

b. Janaka wanda Jimat
Yasan        : Senapati ing Alaga
Tahun        : 1541
Ciri :
Praupan      : Longok
Gelung       : Radi ageng
Pundhak      : Pajeg
Lambung      : Mayat

c. Janaka wanda Gendreh
Yasan        : Sultan Agung Anyakrakusuma
Tahun        : 1563
Ciri :
Praupan      : Tumungkul
Tutuk        : Luwes
Gelung       : Buweng alit/tipis
Pundhak      : Pajeg
Pawakan      : Alit
Lambung      : Mayat

d. Janaka wanda Mangu
Yasan        : Sultan Agung Anyakrakusama
Tahun        : 1563
Ciri :
Prupan       : Kinanthi kadamel manglung
Gelung       : Beda embat
Pundhak      : Mleret
Lambung      : Membat
Prabot       : Tanpa sumping, tatahan amung kasungging.
Suku         : Radi mleset

e. Janaka wanda Mangungkung
Praupan      : Tumungkul sanget
Mripat       : Blebes
Gelung       : Bedhog
Pasu         : Lengkung
Pundhak      : Radi sipat
Bokong       : Radi ageng nancut
Tlapakan     : Radi nyuthat

f. Janaka wanda Kanyut
Yasan        : Sunan Mangkurat ing Tegalarum
Tahun        : 1578
Badanipun kaliyan wanda mangu namung pasang gulu – rebah / radi rebah.

g. Janaka wanda Malatsih
Yasan        : Kartasurai longok
Tahun        : 1605
Sami kaliyan Kinanthi namung dipun longokaken sawetawis.

h. Janaka wanda Mulat
Praupan      : Radi longok
Mripat       : Jait
Gelung       : Radi gepeng
Pawakan      : Katingal weweg
Dhadha       : Jembar
Pundhak      : Limrah
Bokong       : Katingal agen

i. Janaka wanda Mlathi
Praupan      : Sedheng
Mripat       : Blebes
Tutuk        : Keder
Prabot       : Sumping sunggingan
Piyadeg      : Semu ngrangkung

j. Janaka wanda Janggleng
Praupan       : Tumndhuk
Mripat        : Jait
Pasu          : Kedher sanget
Gelung        : Leleh semu gepeng
Tutuk         : Luwes
Pawakan       : Singset
Suku wingking : Mleset
Piydeg        : Katingal ngrayung

k. Janaka wanda Brongsong
Praupan      : Prada

l. Janaka wanda Malat
Praupan      : Semu longok radi manglung
Mripat       : Blebes
Gelung       : Radi Buweng
Piyadeg      : Ngrayung
Tutuk        : Kedher

1 comments:

wawan sondakan mengatakan...

wonda muntab {marah} sepertinya pernah dengar, mungkin ada yang tau ciri2nya ?

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.

Mengenai Saya

Foto Saya
Oemah Wayang Klaten
Lihat profil lengkapku

Chat

Art & Artist Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Kerjasama Bareng :

Kerjasama Bareng :

Blogger templates