Jadwal Kursus OW

Dalang Cilik : Hari Kamis, dan Sabtu jam 16.00 s/d selesai.
Dalang Dewasa : Hari Sabtu, jam 20.00 s/d selesai.
Kethoprak : Hari Kamis, jam 20.00 s/d selesai.

Salam Budaya,,

LAKON WAYANG BONDHAN VERSI JOMBOR

Senin, 30 Agustus 2010

Lakon di bawah ini merupakan salah satu lakon versi Jombor. Versi Jombor merupakan salah satu versi gaya Pedalangan yang ada di Kabupaten Klaten. Apabila dibandingkan dengan sumber-sumber cerita pewayangan yang ada tentu saja lakon-lakon versi Jombor mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaan ini diharapkan tidak menjadikan kebingungan bagi para pembaca, namun akan menambah perbendaharaan lakon berdasarkan versi dan sumber ceritanya.


1. NGASTINA
a. WAYANG
SUYUDANAM DRUNA, SAKUNI
b. GINEM
Ing NGASTINA kathah tiyang ketempelan dhawuhing dewa kinen nyingkiraken gadane SENA kang kantun ing alun-alun. Bibaran.

2. KEDHATON
a. WAYANG
BANOWATI, KEMBAR, SUYUDANA
b. GINEM
BANUWATI lan KEMBAR mentas angon bebek lan menda. KEMBAR kadhawuhan neda neng wingking, mundur. SUYUDANA rawuh, dupi pirsa KEMBAR nembe nedha, SUYUDANA nesu dhateng BANOWATI (dados pabenan). BANUWATI ngesahi, SUYUDANA nyelaki KEMBAR laju kapala. SADEWA ingkang nembe nedha, badhe tinempiling endha. SUYUDANA dipun kepruk balung menda, SUYUDANA mburu KEMBAR, minggat (KEMBAR taksih PINTEN TANGSEN).

3. PASOWANAN
a. WAYANG
KURAWA, SAKUNI
b. GINEM
KURAWA tata-tata badhe buang gada bidhal sareng badhe ginotong gada sadeg ngglundhung kathah KURAWA kacilakan. SAKUNI pados sraya.

4. SAPTARGA
a. WAYANG
ABIASA, PAMADI PANAKAWAN
b. GINEM
PAMADI nyarawedekaken kang sirna (BRATASENA, PUNTADEWA, sampun DARMAKUSUMA). Dene KEMBAR ugi sirna. Winarah sade injet neng laladan NGASTINA. (dados marginipun kepanggih) lan kinen dados lare estri nama End. PENGASIH, bidhal. Prang wanan (BUTA ALASAN).

5. BONOKELING
a. WAYANG
JAYADRATA, DURSALAH
b. GINEM
JAYADRATA lan DURSALAH ginem badhe ningali gada lan mapir tumbas injet.

6. PADHUKUHAN SIDALUHUR
a. WAYANG
End. PENGASIH, PUNAKAWAN, DURSILAWATI, JAYADRATA
b. GIENEM
End. PENGASIH lan PANAKAWAN sami sade injet, kocap ngantos laris. DURSILAWATI dhateng tumbas inket kapurih mlebet, gebangan. JAYADRATA ngentosi neng jawi dangu, laju madosi. Sulayaning rembag dados prang, JAYADRATA kasor garwa linarak, arsa wadul raka.

7. SAPTABUMI
a. WAYANG
ONTOBOGA, BIMASENA, NAGAGINI, KURAWA, DARMAKUSUMA, KEMBAR
b. GINEM
ONTOBOGA lan BIMASENA, NAGAGINI kocap AMARTA dipun rampog KURAWA. DARMA KUSUMA ginunjara saha KEMBAR, PAMADI kesah BRATASENA kacemplungaken sumur gumuling. BRATASENA pamit badhe mendhet gadanipun keri neng ASTINA lan badhe madosi kadang-kadangipun, linilan. SENO kadadosaken alit nama BONDHAN PAKSAJANDU, bidhal. Lampahe kapanggih SAKUNI kasraya mindhah gada, sinagahan, bidhal

8. NGESTINA
a. WAYANG
SUYUDANA, DRUNA, SAKNI, BONDHAN
b. GINEM
SUYUDANA, DRUNA nampi SAKUNI lan BONDHAN. BONDHAN pinasrahan mindhah gada, menawi saged badhe ginanjar praja, bidhal. Gada den angkat gampil laju den obat-abitaken wasana kangge ngamuk, KURAWA mawut. BONDHAN laju nyelaki gedhong waja ginada pecah. DARMAKUSUMA neng kono (sareng pecahing gedhong SENA babar laju kagendhong madosi PAMADI.

9. PAMADI tinampi KEMBAR BRATASENA dulang DARMAKUSUMA wus samu sajarwa KURAWA ngamuk. AMUK-AMUKAN

0 comments:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.

Mengenai Saya

Foto Saya
Oemah Wayang Klaten
Lihat profil lengkapku

Chat

Art & Artist Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Kerjasama Bareng :

Kerjasama Bareng :

Blogger templates