Jadwal Kursus OW

Dalang Cilik : Hari Kamis, dan Sabtu jam 16.00 s/d selesai.
Dalang Dewasa : Hari Sabtu, jam 20.00 s/d selesai.
Kethoprak : Hari Kamis, jam 20.00 s/d selesai.

Salam Budaya,,

LAKON WAYANG BILAWA VERSI JOMBOR

Senin, 30 Agustus 2010

Lakon di bawah ini merupakan salah satu lakon versi Jombor. Versi Jombor merupakan salah satu versi gaya Pedalangan yang ada di Kabupaten Klaten. Apabila dibandingkan dengan sumber-sumber cerita pewayangan yang ada tentu saja lakon-lakon versi Jombor mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaan ini diharapkan tidak menjadikan kebingungan bagi para pembaca, namun akan menambah perbendaharaan lakon berdasarkan versi dan sumber ceritanya.


1. WIRATHA
a. WAYANG
Prb. MATSWAPATI, garwa REKATHAWATI, SETA, UTARA, WRATSANGKA, Pth. NIRBITA, Ary. BISAMA, BILAWA, BIRAWA, KENCAKA
b. GINEM
Sang nata dhahat sungkawa menggalih KENCAKA dene katingal anggenipun badhe ngrebahaken praja. KENCAKA sowan nyuwun aben sawung pun RAJAMALA dipun dipun paringana tandhing sinagahan. SETA kautus mring pejagalan bidhal.

2. PEJAGALAN
a. WAYANG
WELAKAS, DWIJAKANGKAN, TANTRIPALA, DARMAJATISETA, ABILAWA
b. GINEM
WELAKAS lan DWIJAKANGKA TANTRIPALA, DARMAJANTI. GINEM: ABILAWA dangu tan mantuk anggenipun pados maesa. SETA dhateng medharaken kersane madosi ABILAWA laju den upaya kepanggih neng wana ABILAWA tilem. Ginugah sami kedrawasan sinampluk kedhupak. WELAKAS atur dhateng SETA kinen mbubut wlu cumbune, gya binubut. ABILAWA tangi, para prajurit sami kapala. SETA cinandhak badhe kabanting rinapu de sang DWIJANGKA, SETA prasaja, ABILAWA sagah bidhal.

3. SAPTAHARGA
a. WAYANG
ABIASA, WREHATNALA, PUNAKAWAN, MAHADEWA.


b. GINEM
WREHATNALA munjuk bab luwaring bebaya winedhar kinen mring alun-alun ningali aben-abenan sawung, mundur. Prang Wanan babar MAHADEWA paring BRAMASTRA kinen nyemplungaken ing sendhang putri margane ABILAWA saged unggul.

4. WIRATHA
a. WAYANG
MATSWAPATI, ABILAWA, SETA, KENCAKA, RAJAMALA, WREHATNALA
b. GINEM
MATSWAPATI nampi ABILAWA lan SETA laju nimbali KENCAKA golonging rembag laju di edu tohipun wiwit arta ngantos loh praja. Purun dhawahi dedamel dhateng SENA lajeng pinarjaya . RAJAMALA cinemplungaken sendhang saged gesang (rambah-rambah). Lampahe WREHATNALA wus dumugi ing sendhang putri. BRAMASTRA kacemplungaken sendhang wasana RAJAMALA sareng kacemplungaken mrotok. KINCAKA nebsu SENA kuburu-buru. Kesaputing dalu KENCAKA kondur kanthi sisah.

5. KEDHATON
a. WAYANG
UTARI, MALINI
b. GINEM
UTARI utusan niken MALINI konen ngaturaken ganten dhateng KENCAKA. Bidhalan kabektanan serat.

6. KATUTULAN
a. WAYANG
KENCAKA, RUPAKENCA, MALINI, WREHARTNALA, BILAWA
b. GINEM
KENCAKA lan rayi RUPAKENCA ginem sapejahe JINUTA. MALINI sowan ngaturaken ganten la serat. Wasana KINCAKA kedanan MALINI badhe karuda lumajar binuru. MALINI kepanggih WREHATNALA pasrah. MALINI dhelik, KINCAKA semerep WREHATNALA winastan MALINI ginujer dados prang. WREHATNALA mlajar kepanggih BILAWA taken wus sajarwa. BILAWA duka api-api dados gandarwa bojon MALINI. KENCAKA dipun celaki laju dipun banting pejah (wanci dalu). RUPAKENA madosi raka. BILAWA kaget tinarka KENCAKA gesang pun. RUPAKENCA cinandhak dipun sabet-sabetaken pejeh ajur. Sareng enjing wonten prajurit sumerep bangkene sang seda kekalih lapur.

7. WIRATHA
a. WAYANG
MATSWAPATI, BILAWA, DIWJAKANGKA, WREHATNALA, TANTRIPALA, DARMAGATI, MALINI
b. GINEM
MATSSWAPATI nampi aturing prajurit duka titikan pun BILAWA kang mejahi laju sami tinimbalan sadaya.DWIJAKANGKA, BILAWA, WREHATNALA, TANNTRIPALA, DARMAGANTI, MALINI wus mangarsa. Dinawuhan ukum pejah sami sagah, nanging nyuwun pamit badhe sesaji. (kacaros sareng sampun sesuci laju ngrasuk busanane nguni laju kawistara bilih para PANDHAWA). MATSWAPATI dupi pirsa para PANDHAWA laju nuwun lan den aksama. Laju pinaringan wana AMERTA. PANDHAWA bidhal badhe babad. Tancep kayon.

0 comments:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.

Mengenai Saya

Foto Saya
Oemah Wayang Klaten
Lihat profil lengkapku

Chat

Art & Artist Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Kerjasama Bareng :

Kerjasama Bareng :

Blogger templates