Jadwal Kursus OW

Dalang Cilik : Hari Kamis, dan Sabtu jam 16.00 s/d selesai.
Dalang Dewasa : Hari Sabtu, jam 20.00 s/d selesai.
Kethoprak : Hari Kamis, jam 20.00 s/d selesai.

Salam Budaya,,

WANARA

Sabtu, 21 Agustus 2010

WATAK/SIFAT RESI SUBALI
Nama kecil  : Guwarsi
Padhepokan  : Sonyapringga
Rama        : Resi Gohtama
Ibu         : Dewi Indradi
Garwa       : Dewi Tara nurunaken Jaya Anggada
Sipat/watak : santosa ing tekad, taberi teteki
Aji-aji     : aji Pancasina, nyawanipun rangkep gangsal

WATAK/SIFAT RADEN JAYA ANGGADA
Kasatriyan  : Kunthara
Padhepokan  : Pesanggrahan Maliyawan suwita Prabu Rama
Rama        : Resi Subali
Ibu         : Dewi Tara
Sipat/watak : sentosa ing tekad

WATAK/SIFAT RADEN SUGRIWA
Nama alit   : Guwarsa
Nagari      : Guwa Kiskendha
Patih       : Jaya Anila
Rama        : Resi Gotama
Ibu         : Dewi Indradi
Garwa       : Dewi Tara nurunaken Raden Jaya Anggada tetilaranipun Resi Subali
Sifat/watak : Sentosa ing tekad, taberi ing teteki.

WATAK/SIFAT RADEN JAYA ANILA
Kasatriyan   : Kiskendha.
Rama         : Resi Narada.
Sipat/ watak : santosa ing tekad.
Aji-aji      : Sepiangin, mlampahipun cepet kados angin.

WATAK/SIFAT RADEN ANOMAN
Dasa nama   : Anjani putra, Bayudara, Kapiwara, Palwaga Seta, Maruti, Ramanda, Dayapati, Bayusiwi, Guruputra, Yudawisma, Maruta, prabancana, Resi Mayangkara.
Padhepakan   : Kendhalisada.
Sipat/watak : Santosa ing tekad, jujur, kendel, bekti lan setya dhateng Gusti.
Kadigdayan : Manawi mlampah kadi angin, gampil ngertos manawi dipun betahaken tiang, kekiyatanan astanipun ngedap-edapi.
Gaman : Aji sepiangin, aji pameling, aju Mundri.

WATAK/SIFAT RESI JEMBAWAN
Nama        : Kapi Jembawan.
Padhepokan  : Gandamadana.
Rama        : Resi Pulastya.
Garwa       : Dewi Tri Jatha : Jembawati.
Sipat/watak : Setya tuhu dhateng Gustinipun, remen prihatos.
Kadigdayan  : Dados senopati, Yuswa panjang.
Aji         : Aji pengasihan.

0 comments:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.

Mengenai Saya

Foto Saya
Oemah Wayang Klaten
Lihat profil lengkapku

Chat

Art & Artist Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Kerjasama Bareng :

Kerjasama Bareng :

Blogger templates