Jadwal Kursus OW

Dalang Cilik : Hari Kamis, dan Sabtu jam 16.00 s/d selesai.
Dalang Dewasa : Hari Sabtu, jam 20.00 s/d selesai.
Kethoprak : Hari Kamis, jam 20.00 s/d selesai.

Salam Budaya,,

LAKON WAYANG ABIMANYU KEREM VERSI JOMBOR

Kamis, 02 September 2010

Lakon di bawah ini merupakan salah satu lakon versi Jombor. Versi Jombor merupakan salah satu versi gaya Pedalangan yang ada di Kabupaten Klaten. Apabila dibandingkan dengan sumber-sumber cerita pewayangan yang ada tentu saja lakon-lakon versi Jombor mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaan ini diharapkan tidak menjadikan kebingungan bagi para pembaca, namun akan menambah perbendaharaan lakon berdasarkan versi dan sumber ceritanya.


1. DWARAWATI
a. WAYANG
KRESNA, BALADEWA, SAMBA, SETYAKI. PRETIWANGGONO
b. GINEM
SEMBADRA sirna, KRESNA tan uninga, kersane BALADEWA badhe tindak NGAMARTA mbok menawi PARTA seba, KRESNA nimbali PRETIWANGGONO (ip-ne KRESNA) kinen nyatakaken dhateng MADUKARA, bidhalan. KRESNA, BALADEWA mring NGAMARTA.

2. NGRANCANGAKIK
a. WAYANG :
Pr. JAYADIMURTI, Pth JAYPUDHENDHO.
b. GINEM :
Mentas ndustha SEMBADRA tan atut purun. Atut manawi dipunpadosaken dolanan kang boten jelehi patih den utus bidhal. GAGAL.

3. MADUKARA
a. WAYANG :
SEMBADRA sirna JANAKA, SRIKANDHI mangku ABIMANYU, GATHUTKACA, PUNAKAWAN
b. GINEM :
Bab sirnaning SEMBADRA. PRATIWANGGONO dhateng sulayaning rembag dados prang. PRATIWANGGONO kasor laju badhe wadul KRESNA. Sak pungkure PRATIWANGGONO, JANAKA SRI KANDDHI GATHUTKACA gendhong ABIMANYU lampahe dumugi gisik samudra. Wong agung katri kasempyok alon, JANAKA dhawah laladan NGRANCANG AKIK abgsal wangsit kinen lumebet ing tamanan.
GATHUTKACA ngiring gisik NGRANCANGAKIK kinen sade kayu dening DEWA.
ABIMANYU mrucut kacemplung.
SRI KANHI dhawah uruting gisik liring lor angsal wangsit kinen suwita mring NGRANCANGAKIK laju numpak prahu (tukang prahu kalih sami rebatan dados kerengan) sinapih SRI KANDHI laju prau kagandheng. SRI KANDHI nitihi, bidhal.

4. Pth. JAYAPUDHEDHA lan wadya mireng tangising bayi laju dipun padosi kepanggih. Kersane ki Patih badhe katur sang nata.

5. NGRANCANGAKIK

6. JAYADIMURTI nampi pasuwitanipun SRI KANDHI sagah dados ceti, tinampi laju kadhawuhan ngarih-arih SEMBADRA. Pt. JAYAPUDHENDHA sowan ngaturaken bayi tinampi kersa nata badhe kinen momong SRI KANDHI.

7. TAMAN
a. WAYANG
SEMBADRA, SRI KANDHI, ABIMANYU, JANAKA, JAYA MURTI, GATHUTKACA
b. GINEM
SEMBADRA nampi dhatenge SRI KANDHI (tangisan) nata rawuh, SUMBADRA sareng pirsa ABIMANYU gya rinebat sang nata taken winangsulan inggih punika kang dados pundhutanipn, pramila SEMBADRA badhe kapondhong tan kersa laju oyak-oyakan. SEMBADRA SRI KANDHI kepanggih JANAKA prang JAYA MURTI mlayu kapapag GATHUTKACA sade kayu, JAYAMURTI lumajar dipun kepruk kayu. JAYAMURTI ngerikaken wadya arsa ngranjap mengsahe. JANAKA lan GARWA oncat tinututan.

8. NGAMARTA
a. WAYANG :
D. KUSUMA, BIMO, KEMBAR. KRESNA, BALADEWA rawuh . PRAWIWANGGONO
b. GINEM :
Bab SEMBADRA sirno, PRATIWANGGONO wadul laju den dukani KRESNA dene ngantos pasulayan PRATIWANGGONO kinen mantuk. JANAKA lan garwa putra, GATHUTKACA dinangu matur. Mengsah dhateng.
AMUK-AMUKAN

0 comments:

Posting Komentar

Blog Archive

Diberdayakan oleh Blogger.

Mengenai Saya

Foto Saya
Oemah Wayang Klaten
Lihat profil lengkapku

Chat

Art & Artist Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Kerjasama Bareng :

Kerjasama Bareng :

Blogger templates