Jadwal Kursus OW

Dalang Cilik : Hari Kamis, dan Sabtu jam 16.00 s/d selesai.
Dalang Dewasa : Hari Sabtu, jam 20.00 s/d selesai.
Kethoprak : Hari Kamis, jam 20.00 s/d selesai.

Salam Budaya,,

LAKON WAYANG ONTOSENA TAKON BAPA VERSI JOMBOR

Minggu, 19 September 2010

Lakon di bawah ini merupakan salah satu lakon versi Jombor. Versi Jombor merupakan salah satu versi gaya Pedalangan yang ada di Kabupaten Klaten. Apabila dibandingkan dengan sumber-sumber cerita pewayangan yang ada tentu saja lakon-lakon versi Jombor mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaan ini diharapkan tidak menjadikan kebingungan bagi para pembaca, namun akan menambah perbendaharaan lakon berdasarkan versi dan sumber ceritanya.

1. DWARAWATI
a. WAYANG :
KRESNA, SAMBA, SETYAKI,KEMBAR
b. GINEM
Sowan ngaturi Sri Nata sebab YUDISTIRA supena sadaya wiku tan saged ngudhari. Bidhal.

2. DUMAPALA
a. WAYANG
Pr. SRI DENTA marasepuh Beg. SINTOWILAPA, Pt. SIBANDARA, Pt. AMONGDETA.
b. GINEM
Pepundhen RINGI PETAK Alum, sagedipun waluya manawi dipun saranani KALIMASADA, SRI NATA laju warna NARADA bidhal gagal

3. SAPTAPRATALA
a. WAYANG
ONTOBOGA garwa SUPERTI, putra NAGAGINI, wayahe ONTOSENA, PUNAKAWAN
b. GINEM
ONTOSENA badhe madosi kang rama. Linilan lan dipun kantheni kakange NAGAGINI : NAGATATMALA, PANAWAKAN. Bidhal Prang SEKAR.

4. NGAMARTA
a. WAYANG
YUDHISTIRA, BIMA, PARTA, NARADA palsu, KRESNA, KEMBAR, ANTASENO, NAGATATMALA
b. GINEM
YUDHISTIRA, BIMA, PARTA ngajeng-ajeng KEMBAR lan KRESNA. NARADA (palsu) dhateng mundhut KALIMASADA adhe kangge nulak lelamuk kayangan laju dipun aturaken, NARADA mundur.
KRESNA, KEMBAR dhateng, KRESNA ngendika bilih ing wau kepangggih klebating NARADA sajak sanes sabaene, laju sami tinututan. Kapanggih. Sulayaning rembag NARADA dipuun panah babar SRI DENTHA dados prang. BIMA PARTA dipun ceblokaken ing siti tan saged uwal.
Lampahe ONTOSENA NAGATAMALA dumugi ngejenge BMA PARTA matur badhe suwita. BIMA nampi yen saged ngluwari BIMA PARTA binedhol laju luar. BIMA dhawuh nututi KALIMASADA. ANTAREJA Naga TATMALA bidhal.

5. DUMAPALA
a. WAYANG
Beg. SINTAWILAPA, SRI DENTA
b. GINEM
Beg. SINTAWILAPA dipun pameri KALIMASADA dening SRI DENTA laju kangge nyaranani ringin pethak sanalika saged waluya. KALIMASADA dipun simpen ing gedhing tosamn, garwa kinen rumeksa.

6. KEDHATON
Garwa Nata Dewi SINTORESMI / SINTARETNAA (dereng atut). ONTOSENA dhateng taken dununge KALIMASADA tinuduhaken lajeng pinendhet (Gebangan). Parekan wadul. SRI DENTA duka dados prang rame. ONTOSENA bekta garwa nata, laju kakanthi kondur dening NAGATATAMALA. SRI DENTA nututi.

7. NGAMARTA
a. WAYANG
PANDHAWA PEPAK, ANTAREJA, SINTARESMI, SRI DHENTA
b. GINEM
PANDHAWA pepak ONTOREJA ngaturaken KALIMASADA lan titip SINTARESMI. SRI DENTA dhateng prang tan ana kang menang. ONTOBOGA warah dhateng ONTOSENA kinen bedhol ringin petak lan kadhawuhan ngeprukaken SRI DHENTA lan SINTAWILAPA ringin binedhol laju dipun keprukaken. SRI DHENTA pejah SIINTAWILAPA ugi pejah. AMUK-AMUKAN

0 comments:

Posting Komentar

Blog Archive

Diberdayakan oleh Blogger.

Mengenai Saya

Foto Saya
Oemah Wayang Klaten
Lihat profil lengkapku

Chat

Art & Artist Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Kerjasama Bareng :

Kerjasama Bareng :

Blogger templates