Jadwal Kursus OW

Dalang Cilik : Hari Kamis, dan Sabtu jam 16.00 s/d selesai.
Dalang Dewasa : Hari Sabtu, jam 20.00 s/d selesai.
Kethoprak : Hari Kamis, jam 20.00 s/d selesai.

Salam Budaya,,

LAKON WAYANG GANDAMANA LUWENG VERSI JOMBOR

Rabu, 01 September 2010

Lakon di bawah ini merupakan salah satu lakon versi Jombor. Versi Jombor merupakan salah satu versi gaya Pedalangan yang ada di Kabupaten Klaten. Apabila dibandingkan dengan sumber-sumber cerita pewayangan yang ada tentu saja lakon-lakon versi Jombor mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaan ini diharapkan tidak menjadikan kebingungan bagi para pembaca, namun akan menambah perbendaharaan lakon berdasarkan versi dan sumber ceritanya.


(YAMAWIDURA KRAMA)

1. ASTINA
a. WAYANG
PANDHU, DESTARATA, SUMAN, PATIH GANDAMANA, JAYAYATNA, KURUPATI.
b. GINEM
Badhe kadhatenggan mengsah saking PRINGGODANI Barisan.

2. PRINGGODANI
a. WAYANG
TREMBOKO, putra HIDHIMBA, HIDHIMBI, BRAJADHENTA, BRAJAMUSTHI, BRAJALAMATAN, PRABAKESA, BENDANA.
b. GINEM
HIDHIMBA badhe bedhah ASTINA ngengeti eyang-eyangipun mengsah trah SAPTARGA bidhal. GAGAL. GANDAMANA dipun kroyok laju dipun luweng, KURAWA mundur.

3. SAPTARGA
a. WAYANG
ABIASA, YAMAWIDURA, PUNAKAWAN
b. GINEM
YAMAWIDURA nyuwun pangestu awit ASTINA kedhatengan mengsah, mundur, sekar.

4. GUWASILUMAN
a. WAYANG
GARBARUCI, GARBAWATI, GANDAMANA
b. GINEM
GARBARUCI, GARBAWATI nggubel rama nyuwun dhaup R. YAMAWIDURA gya den upaya kepanggih den dhaupaken. Gya pamit GARBARUCI bidhal. GARBAWATI wusana klayu. GARBARUCI saguh ngeteraken laju malih landhak. Lampahe ngerong wusana dumugi ing luwengane GANDAMANA wus sumaput gya den usadani waluya laju sami sajarwa. GARBAWATI dipuntitipaken GANDAMANA. Bidhal.

5. ASTINA
a. WAYANG
PANDHU, SUMAN, GANDAMANA, YAMAWIDURA
b. GINEM
PANDHU nampi ature SUMAN bilih GANDAMANA pejah. SUMAN dipun purih ngasta rumiyin mundur. YAMA dhateng.

6. KEPATHAN
a. WAYANG
SUMAN, GANDAMANA, DESTARASTRA, PANDHU
b. GINEM
SUMAN nembe nata-nata, GANDAMANA dhateng. Sulayaning rembag SUMAN dipun pala ngantos dados awon, SUMAN wadul ratu DESTARATA wadul PANDHU. GANDAMANA tinimbali laju sami waleh. GANDAMANA pamit badhe mantuk lan pasrah GARBAWATI. PANDHU laju sisah awit bab mengsah. DESTARATA sagah nambali barisan.

7. PRINGGODANI
a. WAYANG
TREMBOKO. ARIMBA, PANDHU, ARIMBI
b. GINEM
TREMBOKO dipun dherekaken supados mangestoni, bidhal. ARIMBA sesumbar nantang PANDHU mawi nama TREMBOKO laju dhelik. TREMBOKO tandhing PANDHU lan kenging pinarjaya, sareng pejah kunarpanipun meling ARIMBI sageda dados mantunipun PANDHU. ARIMBA nesu gya kemul geni ngunus dhuwung kalanadhah ngamuk. PANDHU dipun prepegi ngaku sanes ratu NGASTINA, ARIMBA nyelaki DESTARATA tinarka ratu NGASTINA (dipun inggihi sarwi nuduh KURUPATI). Wasana KURUPATI badhe pinarjaya. ARIMBA kenging dipun grayang latu sirna. ARIMBA nggeblak gya mundur.AMUK-AMUKAN.

0 comments:

Posting Komentar

Blog Archive

Diberdayakan oleh Blogger.

Mengenai Saya

Foto Saya
Oemah Wayang Klaten
Lihat profil lengkapku

Chat

Art & Artist Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Kerjasama Bareng :

Kerjasama Bareng :

Blogger templates