Jadwal Kursus OW

Dalang Cilik : Hari Kamis, dan Sabtu jam 16.00 s/d selesai.
Dalang Dewasa : Hari Sabtu, jam 20.00 s/d selesai.
Kethoprak : Hari Kamis, jam 20.00 s/d selesai.

Salam Budaya,,

LAKON WAYANG PARIKENAN KRAMA VERSI JOMBOR

Selasa, 07 September 2010

Lakon di bawah ini merupakan salah satu lakon versi Jombor. Versi Jombor merupakan salah satu versi gaya Pedalangan yang ada di Kabupaten Klaten. Apabila dibandingkan dengan sumber-sumber cerita pewayangan yang ada tentu saja lakon-lakon versi Jombor mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaan ini diharapkan tidak menjadikan kebingungan bagi para pembaca, namun akan menambah perbendaharaan lakon berdasarkan versi dan sumber ceritanya.


1. GILINGWESI
a. WAYANG
Prb. TRITRUSTHA garwa nata WIDATI (BRAMASATAPA), Pth. BRAMASADANA, KESATHU
b. GINEM
Putra R. PARIKENAN sirna, anak patih SUGONDO ugi menthar, mangka SUGANDA wus kapundhut BRAHMANA.
KESTU laju tinimbalan, KESTU gya mangarsa pinasrahan ngupaya SUGANDA lan PARIKENAN, yen sampun pinanggih kinen pados lelangen swarga perlu kangge sarana dhaupipun kaliyan BRAHNEKI ning WIRATHA, bidhal.

2. NGANGAPURA
a. WAYANG
Prb. LOKAPAPDA. Pth. JAYAPRADA
b. GINEM
Panglamaripun dhateng WIRATHA tinampik (awit nalika tumuruning Janurdipa badhe dipun ganjar putri wasana boten). Utusan GAGAL. Sang nata nglurug.

3. WANA
a. WAYANG
PARIKENAN, PUNAKAWAN
b. GINEM
Badhe kepengin krama BRAHMANEKI mangka mawi pundhutan kang angel. SEKAR. Kepanggih B. KESTHU, winedar laju madosi SUGONDO bidhal.4. TAPA
a. WAYANG
SUGANDA, NARADABtr. RUKMAWATI, PARIKENAN
b. GINEM
SUGANDA tapa karawuhan NARADA dhawuh kinen meinggah KAHYANGAN bidhal, wusana neng margi sumerep celeng ana-anak gajah, laju dados penggalihan.
Btr. RUKMAWATI rawuh ngendika bilih tembe badhe saged nurun ratu nanging kinen labet dhateng PARIKENAN, bidhal, kepanggih PARIKENAN. Sami waleh yen badhe pados pundhutan, bidhal.

5. KAHYANGAN
a. WAYANG
GURU, BNARADA, DEWA2
b. GINEM
Perang lan PARIKENAN dewa-dewa kawon laju pinaringan mundur.

6. GUNUNG BORO
a. WAYANG
Beg. WIPYAMIJO, Bamb. KUSWALA
b. GINEM
Beg. WIPYAMIJO putra Bambang KUSWALA kepengin dados prajurit tinuduh suwita mring WIRATHA.

7. GILINGWESI. ngarak

8. WIRATHA
a. WAYANG
Prb. BASUPATI, BERAHMANEKI, PARIKENAN,
b. GINEM
Prb. BASUPATI, BRAHMANEKI dhatenge PARIKENAN dhaupan. Kersa nata putrane Beg. WREGA dewi RAKETAN kadhaupaken R. SUGANDA. Mengsah dhateng, BASUPATI pejah dening LOKAPADA ugi pinarjaya dening PARIKENAN.

0 comments:

Posting Komentar

Blog Archive

Diberdayakan oleh Blogger.

Mengenai Saya

Foto Saya
Oemah Wayang Klaten
Lihat profil lengkapku

Chat

Art & Artist Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Kerjasama Bareng :

Kerjasama Bareng :

Blogger templates