Jadwal Kursus OW

Dalang Cilik : Hari Kamis, dan Sabtu jam 16.00 s/d selesai.
Dalang Dewasa : Hari Sabtu, jam 20.00 s/d selesai.
Kethoprak : Hari Kamis, jam 20.00 s/d selesai.

Salam Budaya,,

LAKON WAYANG ALAP-ALAPAN SUGATAWATI VERSI JOMOBOR

Minggu, 12 September 2010

Lakon di bawah ini merupakan salah satu lakon versi Jombor. Versi Jombor merupakan salah satu versi gaya Pedalangan yang ada di Kabupaten Klaten. Apabila dibandingkan dengan sumber-sumber cerita pewayangan yang ada tentu saja lakon-lakon versi Jombor mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaan ini diharapkan tidak menjadikan kebingungan bagi para pembaca, namun akan menambah perbendaharaan lakon berdasarkan versi dan sumber ceritanya.


1. DWARAWATI
a. WAYANG :
KRESNA, SETYAKA, SETYAKI, BALADEWA
b. GINEM
BALADEWA tuwe temantenipun SAMBA kang dhaup kaliyan SUGATAWATI. KRESNA matur bilih SAMBA radi sisah jalaran SUGATAWATI sirna. SAMBA tinimbalan mangarsa dinangu matur bilih icalipun wanci dalu kang ndusta Denawa saged ngambah jumantara. BALADEWA trus dakwa kang kenane GATHUTKACA. Laju utusan ngaturaken serat mring NGAMARTA. SETYAKI bidhal.

2. JAJARSEWU
a. WAYANG
PRABU SUMILIH, Patih SUBRASTHA.
b. GINEM
Sri Nata ngajeng-ajeng KALA WREJAN SULANJAMI kang dustha SUGATAWATI. Utusan wadya kinen methuk, bidhal. GAGAL.

3. SAPTAHARGA.
a. WAYANG
ABIASA, ABIMANYU, PUNAKAWAN
b. GINEM
ABIASA nampi sowanipun ABIMANYU lan PUNAKAWA. Anjarwakaken gerahipun GATHUTKACA kang madal usada. Winedar bilih waluyanipun saking daya kang tan kanyana-nyana, mundur. SEKAR.

4. NGAMARTA
a. WAYANG
PANDHAWA pepak, ABIMANYU, R. SETYAKI
b. GINEM
ABIMANYU dhateng, matur bab ragane GATHUTKACA.
SETYAKI ngaturaken nawala saha SAMBA, dupi nawala dipun waos, BIMA laju kesah. Sadaya nututi

5. PRINGGONDANI
a. WAYANG
GATHUTKACA, BIMA, DARMAKUSUMA, JANAKA, SAMBA, ABIMANYU
b. GINEM
GATHUTKACA sakit. BIMA dhateng ndangu bab sirnaning SUGATAWATI, GATHUTKACA waleh yen boten. GATHUTKACA trus dipun pala. GATHUTKACA katundhung.
DARAMAKUSUMA, JANAKA, SAMBA, ABIMANYU dangu BIMA. Winangsulan GATHUTKACA katundhung. ABIMANYU kinen ngodol. SAMBA angsal wangsit kinen suwita mring JAJARSEWU.

6. CANDHAKAN
Lampahe GATHUTKACA kepapag KALAWREJANSULANJANI kang mbegta SUGATAWATI laju rinebat. Danawa pinothol bangke binuwng.
GATHUTKACA nembe jagongan kaliyan SUGATAWATI, ABIMANYU sumerep tan saranta ngunus dhuwung badhe mrejaya. GATHUTKACA oncat badhe pados margi meleh-melehaken. SUGATAWATI mlajar angsal wangsit kinen suwita mring JAJARSEWU. BIMANYU keduwung ugi angsal wangsit kinen suwita. Bidhal.

7. JAJAR SEWU
a. WAYANG
SUMILIH, GATHUTKACA, SAMBA, SUGATAWATI, ABIMANYU
b. GINEM
SUMILIH dawahing bangke. GATHUTKACA dhateng, SUMILIH pinarjaya. GATHUKACA gumantos dadi Ratu.
SAMBA suwita, SUGATAWATI suwita tinampi. ABIMANYU suwita den ujar-ujari laju mepak wadya. Nglurug.
8. DWARAWATI
a. WAYANG
KRESNA, BALADEWA, PANDHAWA
b. GINEM
KRESNA, BALADEWA dhatenging PANDHAWA katungka mengsah dhateng. AMUK-AMUKAN. SUMILIH lan BIMA babar GATHUTKACA.

0 comments:

Posting Komentar

Blog Archive

Diberdayakan oleh Blogger.

Mengenai Saya

Foto Saya
Oemah Wayang Klaten
Lihat profil lengkapku

Chat

Art & Artist Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Kerjasama Bareng :

Kerjasama Bareng :

Blogger templates