Jadwal Kursus OW

Dalang Cilik : Hari Kamis, dan Sabtu jam 16.00 s/d selesai.
Dalang Dewasa : Hari Sabtu, jam 20.00 s/d selesai.
Kethoprak : Hari Kamis, jam 20.00 s/d selesai.

Salam Budaya,,

LAKON WAYANG ALAP-ALAPAN SITI SUNDARI VERSI JOMBOR

Minggu, 12 September 2010

Lakon di bawah ini merupakan salah satu lakon versi Jombor. Versi Jombor merupakan salah satu versi gaya Pedalangan yang ada di Kabupaten Klaten. Apabila dibandingkan dengan sumber-sumber cerita pewayangan yang ada tentu saja lakon-lakon versi Jombor mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaan ini diharapkan tidak menjadikan kebingungan bagi para pembaca, namun akan menambah perbendaharaan lakon berdasarkan versi dan sumber ceritanya.

(WIJANARKO)

1. DWARAWATI
a. WAYANG
KRESNA, SAMBA, SETYAKI, BALADEWA.
b. GINEM
BALADEWA nglamar SITISUNDARI badhe kadhaupaken kaliyan LESMANA.
SITISUNDARI sakit, KRESNA mundhut TIRTA KAMANDANU minangka usada.
BALADEWA mundur, SAMBA kautus mring MADUKARA.

2. JONG MERU
a. WAYANG
Pr. KALA DRETAYUDA, Emb. RINI.
b. GINEM
Sang yaksendra gandrung SITISUNDARI, utusan wadya. GAGAL.

3. PURWAWARONO
a. WAYANG
Beg. PARTONO, WIJONARKO
b. GINEM
WIJONARKO tanya bapa. Tinuduh putra MADUKARA, laju bidhal lan PUNAKAWAN. Prang SEKAR.

4. MADUKARA
a. WAYANG
JANAKA lan para GARWA
b. GINEM
JANAKA, lan GARWA (ABIMANYU manggihi D. KUSUMA, BIMO, KEMBAR).
SAMBA ngaturaken bab pamundhutan sinagahan. SAMBA mundur, WIJANARKO sowan suwita, tinampi yen saged ngaturaken TIRTA KAMANDANU. WIJONARKO bidhal.

5. NGRENGGAGIRI
a. WAYANG
Beg. MANDROSA (MANDROSO) putra endang MANDRAWATI.
b. GINEM
Beg. MANDROSA (MANDROSO) putra endang MANDRAWATI ngimpi dhaup kalian bambang WIJONARKO. Sang wiku madosi WIJONARKO kepanggih. WIJANARKA rinudapeksa kinen manakrama MANDRAWATI laju sagah, sabibare dhaupan sang kusuma
6. TIRTAANCALA
7. NGASTINA
8. MADUKARA
9. DWARAWATI
10.

0 comments:

Posting Komentar

Blog Archive

Diberdayakan oleh Blogger.

Mengenai Saya

Foto Saya
Oemah Wayang Klaten
Lihat profil lengkapku

Chat

Art & Artist Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Kerjasama Bareng :

Kerjasama Bareng :

Blogger templates