Jadwal Kursus OW

Dalang Cilik : Hari Kamis, dan Sabtu jam 16.00 s/d selesai.
Dalang Dewasa : Hari Sabtu, jam 20.00 s/d selesai.
Kethoprak : Hari Kamis, jam 20.00 s/d selesai.

Salam Budaya,,

LAKON WAYANG ALAP-ALAPAN DURSILAWATI VERSI JOMBOR

Minggu, 12 September 2010

Lakon di bawah ini merupakan salah satu lakon versi Jombor. Versi Jombor merupakan salah satu versi gaya Pedalangan yang ada di Kabupaten Klaten. Apabila dibandingkan dengan sumber-sumber cerita pewayangan yang ada tentu saja lakon-lakon versi Jombor mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaan ini diharapkan tidak menjadikan kebingungan bagi para pembaca, namun akan menambah perbendaharaan lakon berdasarkan versi dan sumber ceritanya.


1. NGASTINA
a. WAYANG :
KURUPATI, DRUNA, SAKUNI, KARNA
b. GINEM :
DURSILAWATI sirna, utusan KARNA madosi. SAKUNI kinen suka uninga mring BANAKELING. Bidhal

2. TIMBULTAUNAN
a. WAYANG
Prb. KALADIYU kaadhep emban Yaksi.
b. GINEM
Sang Yaksendra gandrung DURSALAH, sampun utusan wadya kinen nusul. Bidhal. GAGAL.

3. WANA
a. WAYANG
PAMADI lan PANAKAWAN
b. GINEM
PAMADI sisah awit BANUWATI dhaup kaliyan KURUPATI.
PERANG SEKAR.
PAMADI nendra neng andhap wit mandera mireng panangising putri, wasana sareng dipun upaya DURSALAH dipun gendhong Gajah, gya rinebat. Gajah lumajar dhelik. DURSALAH den kanthi mring ASTINA.

4. BANAKELING
a. WAYANG
JAYADRATA lan SAPWANI ing GIRICALA, garwa dewi PUDIASTUTI. Pth. JAYAWILUDAKA, JAYASUBANDA
b. GINEM
Nampi kabar saking SAKUNI. Para wadya kinen ngupaya. Bidhal, Lampahe kepapag PAMADI. Sulayaning rembag dados prang, wadya BANAKELING kawon, lumajar.

5. MERGI
a. WAYANG
KARNA lan KURAWA
b. GINEM
KARNA lan KURAWA madosi DURSALAH, nampi wadule wadya BANAKELING gya mapagaken. KARNA kepanggih DURSILAWATI kapundhut kinen nitih reta. PAMADI riningkes tan bonggo laju kinalungan cindhe gya kaasta mring NGASTINA. PETRUK wadul SENA.

6. NGAMARTA
PUNTADEWA, SENA KEMBAR nampi wadule petruk SENA nusul ing ASTINA.

7. BANAKELING. SAPWANI nampi ature patih gya ngarak JAYADRATA.

8. NGESTINA. KURUPATI, DRUNA, SAKUNI nampi DURSALAH lan pun PAMADI gya kinunjara. Dhaupan.

9. BANUWATI nampi wadule parkan manawi PAMADI kinunjara gya den uculaken, gebangan. Wasana, DURSALAH kacolong gajah malih, JAYADRATA wadul raka.

10. KURUPATI, dhatenge SENA duka lajeng rinapu PAMADI ingkang kaasta BANOWATI lajeng sami waleh. JAYADRATA wadul PAMADI kinen nututi gajah. Gajah pinarjaya. Yaksa lumurug. AMUK-AMUKAN.

0 comments:

Posting Komentar

Blog Archive

Diberdayakan oleh Blogger.

Mengenai Saya

Foto Saya
Oemah Wayang Klaten
Lihat profil lengkapku

Chat

Art & Artist Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Kerjasama Bareng :

Kerjasama Bareng :

Blogger templates