Jadwal Kursus OW

Dalang Cilik : Hari Kamis, dan Sabtu jam 16.00 s/d selesai.
Dalang Dewasa : Hari Sabtu, jam 20.00 s/d selesai.
Kethoprak : Hari Kamis, jam 20.00 s/d selesai.

Salam Budaya,,

LAKON WAYANG LAIRE PUNTADEWA VERSI JOMBOR

Minggu, 05 September 2010

Lakon di bawah ini merupakan salah satu lakon versi Jombor. Versi Jombor merupakan salah satu versi gaya Pedalangan yang ada di Kabupaten Klaten. Apabila dibandingkan dengan sumber-sumber cerita pewayangan yang ada tentu saja lakon-lakon versi Jombor mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaan ini diharapkan tidak menjadikan kebingungan bagi para pembaca, namun akan menambah perbendaharaan lakon berdasarkan versi dan sumber ceritanya.


1. MANDURA
a. WAYANG
BASUDEWA, Ary. PRABU, UGRASENA, Pt. SUROGUPITA.
b. GINEM
Bab KAKRASANA, NARAYANA anggenipun katitipaken ing WIDARAKANDHANG lan BADRAINI wus garbini lan UGRASENA matur bilih mentas nampi serat penantang saking GARBASUMANDA. Prb. YAKSAKA (kadange GORAWANGSA) boten narimahaken pejahe GORAWANGSA. Barisan.

2. GARBASUMANDA
a. WAYANG
Prabu YAKSAKA, Pth. DRUWENDA.
b. GINEM
Pejahe GORAWANGSA manut serate SURATRIMANTRA. Kersaning nata badhe nggebag MANDURA utussan patihe bidhal. GAGAL.
Wadya MANDURA kasor denimg DRUWENDA tutup seketeng. Ary. PRABU mring NGASTINA.

3. SAPTARGA
a. WAYANG
ABIASA, YAMAWIDURA, PUNAKAWAN
b. GINEM
ABIASA nampi putra YAMAWIDURA PANAKAWAN. Perlu ngaturi supados rawuh ing NGASTINA sang wiku sagah awit wawratanipun KUNTHI sampun sepuh gya bidhal. SEKAR.

4. KAHYANGAN
a. WAYANG
GURU, NARADA, ENDRA.
b. GINEM
Gara-gara awit kinen nyadhong KUNTHI lan pinaringan JAMUS KALIMASADA lan ali-ali MANIK AJATANA, nama kyai BALUMBANG. Bidhal lan NARADA.

5. NGASTINA
a. WAYANG
PANDHU, BISMA, DESTARATA, ABIASA, YAMAWIDURA, HYANG DARMA, NARADA
b. GINEM
PANDHU, BISMA, DESTARATA, ABIASA rawuh lan YAMAWIDURA laju sami nyenyuwun wasana HYANG DARMA lan NARADA rawuh. KUNTHI wus karaos laju dinamu bun-bunane cabang bayi lair kakung ginege dados ageng laju pinaringan KALIMASADA dan supe. Dewa-dewa kondur lan tinengeran nama pun bayi DARMAPUTRA, PUNTADEWA. ARYA PRABU dhateng nyuwun biyantu. PANDHU lan YAMAWIDURA , GANDAMANA bidhal.

6.
Barisane DRUWENDA pepak, tinempuh PANDHU. DRUWENDA pejah.

7. GARBASUMANDA
Prb. YAKSAKA lan SURATRIMANTA nampi wadul nglurug.

8. MANDURA pepak. AMUK-AMUKAN SURATRIMANTRA mlayu.

0 comments:

Posting Komentar

Blog Archive

Diberdayakan oleh Blogger.

Mengenai Saya

Foto Saya
Oemah Wayang Klaten
Lihat profil lengkapku

Chat

Art & Artist Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Kerjasama Bareng :

Kerjasama Bareng :

Blogger templates