Jadwal Kursus OW

Dalang Cilik : Hari Kamis, dan Sabtu jam 16.00 s/d selesai.
Dalang Dewasa : Hari Sabtu, jam 20.00 s/d selesai.
Kethoprak : Hari Kamis, jam 20.00 s/d selesai.

Salam Budaya,,

LAKON WAYANG LAIRE PAMADI VERSI JOMBOR

Minggu, 05 September 2010

Lakon di bawah ini merupakan salah satu lakon versi Jombor. Versi Jombor merupakan salah satu versi gaya Pedalangan yang ada di Kabupaten Klaten. Apabila dibandingkan dengan sumber-sumber cerita pewayangan yang ada tentu saja lakon-lakon versi Jombor mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaan ini diharapkan tidak menjadikan kebingungan bagi para pembaca, namun akan menambah perbendaharaan lakon berdasarkan versi dan sumber ceritanya.


LAIRE PERMADI, LAIRE JANAKA

1. NGASTINA
a. WAYANG
Prb. PANDHU, dhateng R. YAMAWIDURA, GANDAMANA, Pth. JAYAYATNO. DESTARATA
b. GINEM
Bab sabibaripun nungka bayi neng AWANG-AWANG KUMITIR lan KUNTHI sampun wanci mbabar. YAMAWIDURA den utus mring RETAWU.

2. MANDURA (1)
a. WAYANG
BASUDEWA, Ary. PRABU, UGRASENA, Pth. SURAGUPITA.
b. GINEM
(1) Bab anggenipun sami mbukak wana ing KUMBINA lan LESANPURA. (2) Bab para putra kang katitipaken. BADRAINI sampun wanci babaran kersa nata badhe den sami kados ingkang sampun. Para rayi kinen mbebedag lan nimbali PANDHU.

3. DRAWANTIPURA (Tlatah NGASTINA)
a. WAYANG
Prb. HARDAWALIKA, Pth. HARDAPUNDHENDHA, HARDAWASESA, HARDAPRAYITNA.
b. GINEM
Awit wenjangipun Prb. GAJAKSASRA pinejahan PARASARA. Badhe males ukum dhateng ASTINA. Utusan wadya bidhal, GAGAL.

4. ASTINA
a. WAYANG
PANDHU, GANDAMANA, Pth. JAYAYATNO, PUNAKAWAN. KUNTHI,APUNTADEWA
b. GINEM
Badhe mring MANDURA. KUNTHI den kanthi lan PUNTADEWA, bidhal. Sekar.

5. KAHYANGAN
a. WAYANG
GURU, NARADHA, ENDRA., WISNU, SRI
b. GINEM
Gara-gara awit WISNU lan SRI kedah tumurun. Mangka dereng tumurun, dene WISNU sampun tumurun nanging nembe sekaripun dene sarinipun dereng, GURU enget dhawuhi D. RUCI, WISNU, lan SRI tinimbalan. WISNU (sarine) kinen nitis dhateng putra PANDHU, SRI (Kembange) dhateng TRIJATHA, sarine dhateng putra PANDHU bidhal. NARADA angulati lan ngasta jambu dresana sepalih saking dayanipun SRI minangka jalaran.

6. SRAWANTIPURA
Sang nata nampi wadul gya mepak wadya. Gandheng PANDHU mring MANDURA malah ASTINA badhe ginecak bidhal.

7. ASTINA ing kepatihan
a. WAYANG
GANDAMANA, JAYAYATNA, HARDAWALIKA
b. GINEM
GANDAMANA, JAYAYATNA sampi mapagaken mengsah, nanging sami kasor. GANDAMANA tandhing HARDAWALIKA tan ana kang menang/kalah namung rame. JAYAYATNA badhe nusul PANDHU.

8. GADAMADANA
a. WAYANG
JEMBAWAN, TRI JATHA, NARADA

b. GINEM
JEMBAWAN nampi JAMBU saking NARADA gya den dhahar dening TRIJATHA sanalika wawrat.NARADHA oncat. Sigeg.

9. MANDURA
a. WAYANG
BASUDEWA, PANDHU, KUNTHI, BADRAINI, NARADA, BAYI 2, ENDRA, JAYAYATNA
b. GINEM
BASUDEWA manggihi PANDH, KUNTHI. BADRASINI karawuhan NARADA bilih ing wekdal mangke wancinipun bayi lair, wasana BADRAINI babar mijil putri (SRI nitis), KUNTHI ugi mbabar mijil priya (WISNU nitis). Putra NASUDEWA tinengeran RARAIRENG, putra PANDHU tinengeran PAMADI. DEWA-DEWA ugi paring tenger. ENDRA mundhut putra dhateng PAMADI tinengeran ENDRATANAYA. BASUDEWA mulat bayi pun PAMADI saged kacaryan. Putra lan PAMADI pinangku lan ngendika, tembe kudu dadia jodhone, Dewa-dewa sami ngestreni. Katungka JAYAYATNA munjuk PANDHU gya kondur.

10. CANDHAK
HARDAWALIKA dupi semerep PANDHU, GANDAMANA den kipataken mrepegi PANDHU, sulayaning rembag dados prang. HARDAWALIKA pejah. Amuk-amukan.

0 comments:

Posting Komentar

Blog Archive

Diberdayakan oleh Blogger.

Mengenai Saya

Foto Saya
Oemah Wayang Klaten
Lihat profil lengkapku

Chat

Art & Artist Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Kerjasama Bareng :

Kerjasama Bareng :

Blogger templates