Jadwal Kursus OW

Dalang Cilik : Hari Kamis, dan Sabtu jam 16.00 s/d selesai.
Dalang Dewasa : Hari Sabtu, jam 20.00 s/d selesai.
Kethoprak : Hari Kamis, jam 20.00 s/d selesai.

Salam Budaya,,

LAKON WAYANG LAIRE SAKUTREM VERSI JOMBOR

Senin, 06 September 2010

Lakon di bawah ini merupakan salah satu lakon versi Jombor. Versi Jombor merupakan salah satu versi gaya Pedalangan yang ada di Kabupaten Klaten. Apabila dibandingkan dengan sumber-sumber cerita pewayangan yang ada tentu saja lakon-lakon versi Jombor mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaan ini diharapkan tidak menjadikan kebingungan bagi para pembaca, namun akan menambah perbendaharaan lakon berdasarkan versi dan sumber ceritanya.


1. WIRATHA
a. WAYANG
Prb. BSUMURTI (Garwa JATISWARA), Pth. JATIKANDHA, Ar. PANURTA, WALAKAS.
b. GINEM
Ingkang rayi dewi BRAHMANEKI samuksane PARIKENAN laju kadunungaken ing GENDARA lan putra-putrane, (2). Pambangkange RAMBANA, Patih dinugta dangu sababe mbangkang, bibaran.

2. PRINGGONDANI
a. WAYANG
Prb. RAMBANA, Pth. KALAMANGKARA, PULAWA, PUDHENDHA.
b. GINEM
Tan trimah sedane ingkang rama Pr. KALAKARUMBA awit pinejahan MANUMAYASA saking panjlompronging rata WIRATHA, laju utusan patih kinen tata-tata. Manawi ana utusaning ratu WIRATHA laju barisan.

3. WANA
a. WAYANG
MANUMAYASA, PUNAKAWAN
b. GINEM
MANUMAYASA lan PANAKAWAN sisah awit ingkang garwa nyidham woh SUMARWANA. Kersane badhe nuweni ring SAPTARGA awit sadongane dununging GENDARA dereng nuweni SAPTARGA, bidhal. SEKAR.

4. GENDARA
a. WAYANG
Dewi BRAHMANEKI lan putra KANIRARAS, MANOMBAWA, PARIDARMA, garwa MNUMAYASA RETNAWATI.
b. GINEM
Sakesahe MANUMAYASA lan sang dewi supena bilih ...... wasana ana banjir gedhe praja GENDARA keleban. Sang dewi lan putra-putra dipun tulungi WISNU trus kadhaawuhan mring WIRATHA.

5. WIRATHA
a. WAYANG
Prb. BASUPATI, JATIKANDHA, BRAHMANEKI, MANOMBAWA, PARIDARMA
b. GINEM
Nyata bilih RAMBANA mbangkang. Kasaru sowanipun rayi BRAHMANEKI lan MANOMBAWA sarta PARIDARMA. Rayi kadhawuhan dunung tamanan malih. Putra-putra kinen nyepeng RAMBANA bidhal.

6. PRINGGODANI
a. WAYANG
RAMBANA, MANOMBAWA, PARIDARMA
b. GINEM
RAMBANA nampi wadul laju katungka dhatenge MANOMBAWA lan PARIDARMA sulayaning rembag dados prang satria kekalih kagetak RAMBANA.

7. SAPTARGA
a. WAYANG
SUPALAWA, MANUMAYASA, RETNAWATI, MANIMBAWA, PARIDARMA
b. GINEM
SUPALAWA nampi MANUMAYASA laju sami setiya ayom angajonan. MANUMAYASA lan garwa badhe pados woh SUMARWANA laju ngubengi SAPTARGA wasana kapanggih laju pinetik dipun dhahar RETNAWATI trus mbobot. Wit SUMARWANA tinengga gandarwa SATRUTAPA nesu sulayaning rembag laju prang. Gandarwa kasor trus manunggal RETNAWATI lan meling yen peputra tinengerana SAKUTREM, laju babaran mijil Bungkus gya pinecah SUPALAWA mijil tiga 1. SEKUTRENI, SRI ANTI, MANUMADEWA. Kasaru dhawahing MANIMBAWA lan PARIDARMA laju nglurug.

8. PRINGGONDANI
RAMBANAN kepikut MANUMAYASA laju katur mring WIRATHA.

9. WIRATHA
a. WAYANG
BASUOATI, Prb. DURAPATI, RAMBANA, MANOMBAWA, PARIDARMA, KANIRARAS
b. GINEM
BASUPATI nampi nata DURJAPURA : Prb. DURAPATI perlu nyuwun KANIRARAS gandheng Beg. KANOMAYASA sampun seda (bapake saka MANUMAYASA) linilan.
MANUMAYASA ngaturaken RAMBANA laju tundhuk tetep dadi reh-rehan WIRATHA.
MANOMBAWA kinen dadi ratu ing GENDARA jejuluk MANERIYA. PARIDARMA, MANUMAYASA etetep neng SAPTARGA.

0 comments:

Posting Komentar

Blog Archive

Diberdayakan oleh Blogger.

Mengenai Saya

Foto Saya
Oemah Wayang Klaten
Lihat profil lengkapku

Chat

Art & Artist Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Kerjasama Bareng :

Kerjasama Bareng :

Blogger templates