Jadwal Kursus OW

Dalang Cilik : Hari Kamis, dan Sabtu jam 16.00 s/d selesai.
Dalang Dewasa : Hari Sabtu, jam 20.00 s/d selesai.
Kethoprak : Hari Kamis, jam 20.00 s/d selesai.

Salam Budaya,,

LAKON WAYANG ALAP-ALAPAN ERAWATI VERSI JOMBOR

Sabtu, 11 September 2010

Lakon di bawah ini merupakan salah satu lakon versi Jombor. Versi Jombor merupakan salah satu versi gaya Pedalangan yang ada di Kabupaten Klaten. Apabila dibandingkan dengan sumber-sumber cerita pewayangan yang ada tentu saja lakon-lakon versi Jombor mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaan ini diharapkan tidak menjadikan kebingungan bagi para pembaca, namun akan menambah perbendaharaan lakon berdasarkan versi dan sumber ceritanya.


1. MANDARAKA
a. WAYANG :
SALYA, RUKMARATA, KURUPATI, DURNA, SAKUNI
b. GINEM :
Bab badhe bawahaning ERAWATI lan KAKRASANA. ERAWATI nyuwun temanten sageda nitih Gajah Putih, patah sakembaran kang ayu lan lelangon swarga. KURUPATI nambahi patah 140. RUKMARATA den utus mring MADURA bidhal.

2. GIRI KEDHASAR
a. WAYANG
KALAWREDATI Emb. LAYARMEGA, Pth. PRAKEMPO.
b. GINEM
Sang nata gandrung ERAWATI. Emban sagah dhusta ERAWATI laju bidhal. GAGAL.

3. MANDURA
a. WAYANG
KAKRASANA, NARAYANA, PRAGOTA, UDAWA, RUKMARATA
b. GINEM
RUKMARATA sowan ngaturaken pundhutan laju mundur. Laju andum damel. NARAYANA lan PRAGOTA pados patah, KAKRASANA pados lelangen swarga.

4. WANA
a. WAYANG
PREMADI lan PUNAKAWAN
b. GINEM
PREMADI sisah tan kakanrhi jagong mring MANDARAKA.
PERANG SEKAR.
PREMADI laju pepe neng andhap randhu wana jajar 7 ginodha setan. DURGA dhateng trus nyaut PREMADI, PUNAKAWAN nututi. PREMADI den dadosaken estri nama End. WREDININGSIH. SEMAR nama MELIK, GARENG = MELAS. Petruk = MELIK (Ugi dados estri). Kinen mring laladan MADURA marginipun dumugining MANDARAKA bidhal.
Wasana WREDININGSIH kepanggih PRAGOTA, UDAWA, gya tinari dados patah sagah bidhal mring MANDURA.

5. MANDARAKA
SALYA manggihi para PANDHAWA, RUKMARATA dhateng sajarwa laju kinen lumebet nuweni ERAWATI.

6. PATAMANAN
ERAWATI kedhatengan SALYA dhawuh badhe kapingit kinen lumebet ing supe. RUKMARATA dhateng, sulayaning rembag dados prang. SALYA pinanah babar LAYARMEGA trus oncat.
RUKMARATA wadul rama, tinuduh mring MANDURA kinen matur supados madosi ERAWATI.

7. GADAMADANA
a. WAYANG
JEMBAWATI, JEMBAWAN, NARAYANA
b. GINEM
JEMBAWAN, Putra JEMBAWATI nampi rawuhe NARAYANA mundhut JEMBAWATI Badhe kangge patah. Linilan bidhal.

8. REWANTAKA
KAKARASANA tapa sari. BRAMA rawuh nggugah kang sare, dinangu matur nyuwun ngampil lelangen swarga, linilan, mundur. Mawi banyolan NARAYANA lan KAKRASANA.


9. MANDURA
Kelempakan, KAKRASANA, NARAYANA, JEMBOWATI, WERDININGSIH, PRAGOTA. WREDININGSIH kadhawuhan sare kalian RARAIRENG sareng RARA IRENG sare jerit wadul. KAKRASANA duka, nanging dupi pirsa PREMADI laju lerem.
Gya kalempakan neng pandhapi. RUKMARATA dhateng matur bab sirnaning ERAWATI KAKRASANA, PREMADI madosi.

10. GIRIKEDHASAR
ERAWATI kadhatengan KAKRASANA. PREMADI. ERAWATI kaboyong. KAKRASANA badhe mejahi butane.

11. MANDURA, KAKRASANA karawuhan para Dewa ngarak.

12. MANDARAKA dhatenge temanten dhaupan. AMUK-AMUKAN KURAWA

0 comments:

Posting Komentar

Blog Archive

Diberdayakan oleh Blogger.

Mengenai Saya

Foto Saya
Oemah Wayang Klaten
Lihat profil lengkapku

Chat

Art & Artist Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Kerjasama Bareng :

Kerjasama Bareng :

Blogger templates