Jadwal Kursus OW

Dalang Cilik : Hari Kamis, dan Sabtu jam 16.00 s/d selesai.
Dalang Dewasa : Hari Sabtu, jam 20.00 s/d selesai.
Kethoprak : Hari Kamis, jam 20.00 s/d selesai.

Salam Budaya,,

LAKON WAYANG KURUPATI DHAUP VERSI JOMBOR

Sabtu, 18 September 2010

Lakon di bawah ini merupakan salah satu lakon versi Jombor. Versi Jombor merupakan salah satu versi gaya Pedalangan yang ada di Kabupaten Klaten. Apabila dibandingkan dengan sumber-sumber cerita pewayangan yang ada tentu saja lakon-lakon versi Jombor mempunyai beberapa perbedaan. Perbedaan ini diharapkan tidak menjadikan kebingungan bagi para pembaca, namun akan menambah perbendaharaan lakon berdasarkan versi dan sumber ceritanya.


1. NGASTINA
a. WAYAN
KURUPATI, DRUNA, SAKUNI
b. GINEM
Sang nata rumaos ing panggalih dene Gajah Putih srati putri sampun angsal, BANOWATI sumados. RUKMARATA sowan. BANUWATI sagah nanging nyuwun patah jalu bagus lan maesi. Putri ayu, sinagahan. SAKUNI madosi PAMADI

2. TASIKMADU
a. WAYANG
Prb. PARTASUDARMA, Pth. JAYASUDARMA, Tmg. DARMAJAYA.
b. GINEM
Penglamare BANUWATI tan tinampi. Sedya nata badhe kadhusta. Bidhal den awat-awati wadya. GAGAL.

3. WANA
a. WAYANG
PAMADI, PUNAKAWAN, BUTA, SAKUNI
b. GINEM
PAMADI lan PANAKAWAN sisah dene GAJAH Putih rinebat KURAWA. Prang Buta.
SAKUNI dhateng ngaturaken kersane KURUPATI. PAMADI sagah. Bidhal. (MURDANINGSIH kapundhut).

4. NGASTINA
KURUPATI, DURNA, lan rayi badhe ipe JAYADRATA dhatenge PAMADI laju bidhal ngarak.


5. BANJARPATOMAN
a. WAYANG
NARAYANA, BRATAJAYA, SETYAKI, BURISRAWA.
b. GINEM
Nampi timbalane BALADEWA kinen nusul mring MANDARAKA, bidhal. Lampahe dumugi ing kitha MANDARAKA, BRATAJAYA lumampah rumiyin kepapag BURISRAWA. BURISRAWA gandrung laju mburu BRATAJAYA.
BURISRAWA dipun elikaken SETYAKI sulayaning rembag dados songkolan BURISRAWA dipun but kaliyan NARAYANA. BURISRAWA lumajar. NARAYANA sakadang madosi raka.

6. PAMONDHOKAN
BALADEWA nampi ature rayi lan pamit mantuk linilan. BURISRAWA wadul laju tinilar kesah

7. PANDHAPI MANDARAKA
SALYA, PANDHAWA nampi KURUPATI lan PAMADI, DURSILAWATI laju kadhawuhan dandosi.

8. SETYAWATI lan ERAWATI, SURTIKANTHI, BANOWATI lenggana yen dhaup KURUPATI laju tinilar para kadang lan ibu. PAMADI dhateng badhe maesi. BANUWATI purun nanging namung garwa lair, batin garwa PAMADI sinagahan laju dhaupan. BANUWATI tan kersa yen pinondhong KURUPATI laju karapu PAMADI lan DURSILAWATI. Sareng BANUWATI tilem, KURUPATI kinen tunggil nendra. DURSILAWATI pondhongan lan PAMADI. Lampahe BANUWATI sareng wungu mulat kang tunggil sare KURUPATI laju medal saking kamar sinaut Pr. PARTASUDARMA. KURUPATI jerit alok madosi PAMADI.

9. PAMADI lan DURSILAWATI gebangan. PAMADI mireng alok maling badhe medal. JAYADRATA ing batos wiwit bidhal sampuni panas dhateng PAMADI wusana PAMADI ginoco gada semaput. DURSALA ngrungkepi, KURUPATI dhateng komplit para kadang. JAYADRATA rinapu KURUPATI, PAMADI kinen nututi malinge bidhal.

10. CANDHAKAN
PARTASUDARMA mbekta BANUWATI finoco PAMADI. Duratmaa pinarjaya BANUWATI katur KURUPATI. Amuk-amukan wadya TASIKMADU.

0 comments:

Posting Komentar

Blog Archive

Diberdayakan oleh Blogger.

Mengenai Saya

Foto Saya
Oemah Wayang Klaten
Lihat profil lengkapku

Chat

Art & Artist Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Kerjasama Bareng :

Kerjasama Bareng :

Blogger templates